Ændringer i forvaltningsstruktur kræver grundige overvejelser

Pressemeddelelse:

  • Enhedslisten er helt enig i, at vi skal slanke ledelsesstrukturen og de centrale forvaltninger for at skaffe flere penge til velfærd og grøn omstilling – og i den forbindelse er vi ikke principielt imod at se på antallet af forvaltninger, men vi er ikke overbevist om, at det er den mest effektive og den hurtigst måde at opnå disse resultater på. Vi brugte op til sidste kommunalvalg for 2 år siden meget tid på at diskutere forvaltningsstruktur – og spørgsmålet er, om det er det, vi skal bruge tid på i den nuværende situation, udtaler Per Clausen, rådmand for Klima- og Miljø (Enhedslisten).
  • Vi kender ikke de beregninger og analyser, der ligger bag Danmarksdemokraternes forslag om at nedlægge Sundheds- og Kulturforvaltningen. Umiddelbart er det svært at frigøre sig fra den tanke, at det mest handler om at forsøge at få nedprioriteret klima- og miljøindsatsen samt få omlagt kulturindsatsen til at være en eventsindsats. Begge dele er vi imod, fortsætter Per Clausen.
  • Ideen om at sammenlægge By og Land med Klima og Miljø virker, set i lyset af de meget tunge og omfattende opgaver By og Land i forvejen har og den enige beslutning om at prioritere klimaindsatsen højt, som en dårlig ide. Her ville det nok være mere oplagt at lette By og Land ved at flytte naturen over i Klima og Miljø, siger Per Clausen.
  • I forhold til kulturområdet burde vi flytte den del af kulturstøtten, som i dag ligger i Økonomiforvaltningen over i kulturforvaltningen. Til gengæld kunne kultur sagtens ligge et andet sted end under Sundhed. I forbindelse med den seneste ændring af forvaltningsstrukturen drøftede vi, at den kunne ligge under Klima og Miljø. Vi mener under alle omstændigheder, at der er brug for, at Økonomiforvaltningen i de kommende år fokuserer på økonomistyringen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer
Per Clausen
Tlf.: 25 19 94 01