Enhedslisten inviterer borgene til dialog om Aalborg Kommunes fremtid

  • I Enhedslisten synes vi, at det er vigtigt, at borgerne involveres i beslutningerne om udviklingen i Aalborg Kommune. Derfor inviterer vi alle interesserede borgere og organisationer til at indgå i en proces, hvor Enhedslistens valgprogram til det kommende kommunalvalg udvikles. Det er naturligvis Enhedslistens medlemmer som i sidste ende vedtager programmet, men i den proces, som fører frem til dette, vil vi gerne i dialog med alle interesserede, udtaler Per Clausen, fungerende rådmand i Energi- og Miljøforvaltningen.
  • Vi arrangerer derfor i løbet af de næste 5 måneder op til 10 offentlige møder – enten som digitale møder eller som fysiske møder eller en kombination – hvor vi tager væsentlige kommunale problemstillinger op. Vi fremlægger vores bud på løsninger og tager ud fra dette en åben debat om de forskellige emner. I februar måned vil vi sætte fokus på mobiliteten i Aalborg Kommune og fremtiden for Sygehus Nord- grunden. Det er emner, som fylder meget i debatten i Aalborg – og nu åbner vi op for en bred debat om disse emner, fortsætter Per Clausen.
  • Vi har tidligere arrangeret sådanne møder og fået positive reaktioner og nyttige input til vores arbejde. Så nu sætter vi dette i system her i foråret, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08