Fokus på grøn omstilling – og byudvikling i Nørresundby

Der var 21 punkter på byrådets møde den 7. marts. Alle sager blev vedtaget i enighed, men der var alligevel vigtige beslutninger imellem.

Da Aalborg Kommune købte Nordjyllandsværket af Vattenfall i 2017, var det med det formål at udfase kullet og erstatte dette med vedvarende energi. Målet med strategien var, at den kulbaserede produktion på Nordjyllandsværket skulle udfases og erstattes af et differentieret miks af forskellige grønne produktionsteknologier, flere mindre enheder og energilagre. Som et led i dette, har vi i Nordjyllandsværket besluttet at investere 293 millioner i 150 MW elkedler og 330 millioner kroner 220.000 kubikmeter lagertanke. For at få investeringen finansieret til en lav rente i KommuneKredit skulle vi bruge en kommunal garanti for lånet – og den vedtog byrådet på dette møde.

Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Varme A/S til etablering af
lagertanke

Se debatten her.

Et andet vigtigt forslag handlede om at godkende en lokalplan, som giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på ca. 81 hektar i området nord og syd for Kæragerholmvej.

Området er udpege til etablering af energianlæg, men alligevel har planerne givet anledning til indsigelser. Set i lyset af det akutte behov for udbygning af den vedvarende energi og de tiltag der er taget for at reducere generne, stemte vi for.

Byrådet vedtog også, at der optages lån til at omstille fra naturgas til fjernvarme i nogle ældreboliger i Storvorde. En lille – men vigtig sag.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2017 stillede Enhedslisten forslag om, at der skulle udarbejdes helhedsplaner for Vejgaard, Nørresundby og Vestbyen og dette forslag blev indarbejdet i budgetforliget. Formålet var at få mere fokus på en udvikling i disse bydele, som sikrer, at byudviklingen sker på en måde, som inddrager borgerne i disse områder og at udviklingen sker med respekt for de særtræk, som karakteriserer disse områder. Siden er der blevet arbejdet med dette- og nu er et forslag til en helhedsplan for Nørresundby blevet sendt i høring frem til den 4. maj.

Sidste – men ikke mindst – besluttede byrådet at sende et ny forslag for byggeri i Sorthøj Syd i Hasseris i høring. Her er byggeplanerne blevet reduceret, så man i større omfang sikrer den grønne kile. Sideløbende med disse ændringer arbejder man fortsat med en fredning af Drastrup-kilen. Alt i alt ser det hele meget fornuftigt ud. Nu m å vi se, hvad der kommer ind af kommentarer i høringsfasen.

Per Clausen