Grønt valgforbund afholder cykeldemonstration mod Egholm-motorvejen

Søndag den 18. april arrangerer det grønne valgforbund (Enhedslisten, De Radikale, SF, Trafikalt Folkeparti og Alternativet) en cykeldemonstration mod Egholm-motorvejen.

Demonstrationen starter klokken 11 fra Legepladsen, Lindholm Strandpark og cykler via Limfjordsbroen til Egholm Færgen.

Blandt talerne er Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi i Aalborg Kommune, en repræsentant for Borgerbevægelsen mod Egholm-motorvejen, klimaaktivister og talere fra SF, De Radikale venstre, Trafikalt Folkeparti og Alternativet.

Demonstrationen kræver beskyttelser af bynære rekreative områder og natur, bedre forhold for cyklister og flere cykelstier, bedre kollektiv trafik og at vi lever op til klimalovens målsætning om at reducere CO2 udslippet med 70 procent i 2030. Den vender sig i mod Egholm-motorvejen, øget støjforurening, vækst i biltrafikken og at bruge 7,3 milliarder på fortidens løsninger.

Yderligere oplysninger:
Rasmus Østergaard
Tlf.: 24 52 41 48