I hvilken retning ønsker Enhedslisten, at Aalborg skal bevæge sig.

Enhedslisten stillede en lang række ændringsforslag til budgettet for Aalborg Kommune. Forslag som giver et samlet indtryk af, i hvilken retning Enhedslisten ønsker, at Aalborg skal bevæge sig.

Desværre kom vi slet ikke igennem med dem alle, men set i lyset af, at vi kun har 2 ud af 31 medlemmer af byrådet, synes vi godt, vi kan være resultatet bekendt.

Budgetforliget i Aalborg Kommune betyder, at der de næste 4 år afsættes 60 millioner kroner mere til cykelstier og at Aalborg Kommune tilkendegiver, at man vil bruge 15 millioner kroner på at etablere et togstop nord for Lindholm.

Der blev afsat midler til at etablere en Klimaalliance i Aalborg, som skal inddrage virksomhederne på en forpligtende måde i at realisere målsætningen om at reducere CO2 udslippet med 70 % i 2030 og mere fokus på grøn omstilling.

Læs vores forslag her.

Vi fik sikret, at de penge, som er afsat til specialundervisningen fremover, også bliver brugt til dette formål. Det betyder, at der bliver brugt 17,5 millioner kroner mere på dette område, end der blev i skoleåret 2020-2021.

Vi kom også igennem med en mindre forbedring af normeringerne på DUS’erne samt penge til at forbedre seniorordninger og skabe bedre arbejdsforhold for ansatte inden for ældre- og handicapområdet.

Desværre blev vores forslag om at droppe opsparingen til motorvejen over Egholm afvist af alle andre partier end de radikale. Disse penge kunne vi godt have brugt til yderligere investeringer i velfærd og grøn omstilling, i stedet for at bruge dem på at ødelægge natur og miljø og øge CO2 udslippet.

Det kom vi igennem med – Budgetforhandlingerne 2022 2025 – klik og læs/download PDF.