Klimaindsatsen styrket i budgetaftale

  • Budgetforliget i Aalborg Kommune betyder, at der de næste 4 år afsættes 60 millioner kroner mere til cykelstier og at Aalborg Kommune tilkendegiver, at man vil bruge 15 millioner kroner på at etablere et togstop nord for Lindholm. Hermed blev Enhedslistens krav om bedre forhold for cyklismen og bedre kollektiv trafik opfyldt, udtaler Anna Aaen, gruppeforkvinde for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi fik også afsat midler til at etablere en Klimaalliance i Aalborg, som skal inddrage virksomhederne på en forpligtende måde i at realisere målsætningen om at reducere CO2 udslippet med 70 % i 2030 og mere fokus på grøn omstilling – herunder en grøn indkøbspolitik. Vi er slet ikke i mål og Aalborg Kommune kommer til at træffe en række vidtgående beslutninger indenfor det kommende år, hvis vi skal komme i mål med vores målsætning på klimaområdet, siger Per Clausen, fungerende rådmand for Miljø og Energi.
  • Vi fik sikret, at de penge, som er afsat til specialundervisningen fremover, også bliver brugt til dette formål. Det betyder, at der bliver brugt 17 millioner mere på dette område, end der blev i skoleåret 2020-2021. Det synes vi er en acceptabel løsning på udfordringerne på dette område. Vi kom også igennem med en mindre forbedring af normeringerne på DUS’erne samt penge til at forbedre seniorordninger og skabe bedre arbejdsforhold for ansatte inden for ældre- og handicapområdet, fortsætter Per Clausen.
  • Desværre blev vores forslag om at droppe opsparingen til motorvejen over Egholm afvist af alle andre partier end de radikale. Disse penge kunne vi godt have brugt til yderligere investeringer i velfærd og grøn omstilling, i stedet for at bruge dem på at ødelægge natur og miljø og øge CO2 udslippet, slutter Anna Aaen.

Yderligere Kommentarer
Anna Aaen
Tlf.: 30 24 72 66
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08