Medlemsmøde om finanslovsforhandlingerne, 7. november 2019

Oplevet af Anders Lundkvist.

Lasse, der er medlem af Hovedbestyrelsen orienterede fra Hovedbestyrelsemøde om Finansloven.

EL har tre hovedkrav:

 • 1 mia til psykiatrien
 • 30% billigere billetter for kollektiv trafik (tog og busser); vil koste omkring 1 mia.
 • ‘Afklaringsgaranti’ for kontanthjælpsmodtagere. Hvis de ikke er kommet i arbejde i løbet af et år, skal deres situation afklares (flexjob, uddannelse, revalidering). Uvist hvad det vil koste.

Derudover ønsker vi, bl. a.:

 • stop for omprioriteringsbidrag ved uddannelse,
 • en landbrugsfond, der opkøber jord til natur,
 • minimumsnormeringer (som især SF har fremført)
 • tiltag mod social dumping.
 • gratis tandpleje for udsatte borgere,
 • uddannelse skal tælle med ved ansøgning om permanent ophold,
 • fjernelse af besparelser på DR i 2021,
 • øget u-landshjælp (klimahjælp skal ikke modregnes i ‘social’ u-landshjælp)

El selvfølgelig imod forringelser, men hvad er forringelser? Debat herom.

Forringelser som følge af tidligere forlig med højrefløjen – skal vi betragte dem som  forringelser, der skal fjernes, som forudsætning for indgåelse af Finanslov, som vi kan støtte? Vi fandt ikke klare svar på det på alle områder.

Og hvis der er afsat en pulje over fx 3 år, er det ikke en forringelser, når pengene efter 3 år bortfalder – selv om det opleves som en forringelse. Dette kaldes ‘skrænter’.

Er dette en udhuling af EL’s princip om nej til forringelser?

Regeringens forslag:

Det vigtigste er her, at finanslovens nye udgifter kun må koste 2,1 mia. Alene EL’s hovedkrav vil overstige dette beløb. Her optræk til enighed mellem EL, SF og RV om at modsætte sig denne begrænsning.

Regeringens udspil foreslår bl.a. 1.000 flere sygeplejersker (hvor skal de komme fra?), penge til politi (godt hvis det er til nærpoliti), tandlægehjælp til udsatte (også krævet af EL), penge til Skat, grøn forskning, sløjfe aktiekonto til småsparere (godt – EL vil ikke fremme at kapitalismen og dens mentalitet udbredes), arveafgift ved generationsskifte (godt).

Diskussion om EL, SF og RV kan koordinere krav især på det grønne område, herunder klima, som skandaløst ikke er prioriteret af regeringen. Desværre er det måske for sent.

Lasse fortalte at EL har sammenfattet sine målsætninger til at finansloven skal 1) kunne mærkes på velfærd og klima, 2) øge ligheden og 3) give håb (?).

Der er en konflikt med SD om udlændingepolitikken og med RV om finansieringen.

Generelt: SD’s oplæg ikke ambitiøst, fordi man vil gemme pengene til vi er tættere på det næste Folketingsvalg og Kommunalvalg (og kommunale budgetter for 2021 og 2022)

Forventningen er, at det ikke vil volde de store problemer at lande en finanslovsaftale mellem regeringen og de tre støttepartier.

Følg med i Enhedslistens nyhedsstrøm på hjemmesiden.

Læs opdatering i artikel, Politiken, torsdag den 14. november 2019