Enhedslisten frygter stramninger for syge

Aalborg Kommune har få borgere på sygedagpenge og jobafklaringsforløb sammenlignet med andre kommuner

Sammenligning med andre kommuner. Klik og læs.

Alligevel lægger man nu op til en række opstramninger på baggrund af en stigning i disse tal, som er en lille smule større end i andre kommuner. Formålet er at afkorte og reducere antallet af disse forløb.

Oplæg til stramninger. Klik og læs.

  • Man vil inddrage et privat konsulentfirma i bedømmelsen af håndteringen af disse sager og skærpe ledelsestilsynet af medarbejderne. Jeg er ked af den manglende tillid til medarbejderne, som dette er udtryk for og frygter, at tiltagene vil føre til, at syge borgere i Aalborg Kommune vil blive udsat for et hårdere pres for at dem raskmeldt hurtigere, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Under alle omstændigheder vil disse tiltag føre til, at der fremadrettet bruges flere ressourcer på eksterne konsulenter og kontrol af medarbejderne og mindre på kerneydelsen. Der har jeg svært ved at tro vil højne kvaliteten af det arbejde, som skal hjælp syge tilbage i arbejde, slutter Per Clausen

Per Clausen har stillet nedenstående spørgsmål til rådmand Nuradiin S. Hussein:

  1. Hvad er baggrunden for, at Aalborg Kommune er blandt de kommuner, som har færrest borgere på sygedagpenge og jobafklaring i forhold til arbejdsstyrken og hvordan kan man på den baggrund nå frem til, at dette tal kan nedbringes yderligere?
  2. Hvilke fejl i den nuværende håndtering af sagerne, forventer man Marselisborgs gennemgang af disse vil kunne afdække og hvilke ændrede praksisser og resultater, forventer man denne gennemgang og Marselisborgs efterfølgende undervisning og sparring vil resultere i
  3. Jeg vil gerne have tilsendt den aftale Aalborg Kommune har indgået med Marselisborg om denne indsats
  4. Er der nogen vurdering af, hvilket ekstra ressourceforbrug en øget ledelsestilsyn vil betyde?
  5. Er det skærpede ledelsestilsyn og den øgede resultatopfølgning noget, der er drøftet i MED systemet?
  6. Hvilke konkrete resultater vil den enkelte medarbejder blive bedømt på og hvordan vil ledelsen følge op på disse?
  7. Hvad menes der konkret med beskæftigelsesfaglighed?
  8. Hvordan forventer man, at en afkortning af praktikforløbene vil medvirke til at øge muligheden for, at den sygemeldte ansættes på praktiksteder efterfølgende?

Per Clausen, gruppeformand.