Nedlæg Aalborg Byråd?

Snart går borgerne i Aalborg KOMMUNE til Byrådsvalg. Jeg synes det vil sende et godt signal til hele kommunens befolkning, hvis Aalborg Byråd i den kommende valgperiode omdøber sig selv til Aalborg Kommunalbestyrelse.

Aalborg Kommune er nemlig meget mere end Aalborg By. Det er også Nørresundby, Købstaden Nibe, oplandsbyen Vadum, landsbyen Stavn og husmandsstederne i Lille Vildmose.

Michael Levinsen

Debatindlæg: Michael Levisen Nielsen, kandidat for Enhedslisten til valget den 16. november.

Aalborg Kommune er – målt i areal – Danmarks 6. største kommune med et areal på 1143 km2.

Blandt landets mest folkerige kommuner ligger Aalborg i en helt anden liga end de andre storbyer: Den næste “Storby” på listen over de arealmæssigt store kommuner, er Århus.

Den jyske hovedstad ligger som nr. 44 på listen med kun 469 km2 (under det halve af Aalborg) og Odense er nr. 53 med en tredjedel af Aalborgs areal, nemlig 304 km2 (en fjerdedel af Aalborg Kommunes areal). Alene af den grund at Aalborg Kommune har en særlig landlig karakter kan begrunde at kommunens skal ledes af en kommunalbestyrelse.

At omdøbe Byrådet til Kommunalbestyrelse vil ikke blot udadtil, men også indadtil sende nogle vigtige signaler. Når de folkevalgte skal titulere sig som kommunalbestyrelsesmedlemmer, så vil de som politikere få endnu lettere ved at forstå deres rolle som hele kommunens demokratisk valgte repræsentant – og alle tilhørerne vil føle sig mere repræsenteret uanset om de bor på land eller i by.

Måske kunne kommunalbestyrelsens møder fremover foregå i hele kommunen – efter et slags rotationsprincip. Det ville yderligere gøre Aalborg kommunale fællesskab og politik mere nærværende og engagerende – for alle borgere uanset hvor de bor.

Jeg håber, at Aalborg Byråd nedlægges i den kommende valgperiode og os som vælgere i 2025 skal vælge politikere til Aalborg Kommunalbestyrelse.

God valgkamp – i hele kommunen.