Valgtemaer – valgfolder

KLIMANEUTRAL KOMMUNE

Klimakrisen giver os to muligheder: Enten gennemfører vi demokratisk en radikal grøn omstilling af vores måde at leve, forbruge og producere på, eller også sker der en katastrofal udvikling, som vi ikke har den fjerneste kontrol over.

Anna Aaen, byrådskandidat

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her

Kommune skal være klimaneutral, senest i 2035. For at nå dette mål, er det nødvendigt med nye transportformer, solceller og vindmøller, omlægning af landbrugsjord til natur, grønne kommunale indkøb og bæredygtig produktion.

Aalborg skal være en kommune med mange grønne oaser og vild natur, som sikrer biodiversiteten og binder CO2. Derfor er vi naturligvis også imod en motorvej over Egholm. Vi skal ikke bygge motorveje ovenpå de grundvandsfølsomme områder og den værdifulde natur, både på Egholm og i resten af de områder, som den planlagte motorvej går igennem.

Vores rene drikkevand skal beskyttes. I 45% af drikkevandsboringerne i Aalborg Kommune er der fundet rester af sprøjtegift, og den udvikling skal vendes gennem sprøjteforbud til landbruget, mere skov og mere økologisk landbrug.

Asfaltpartiernes aftale om at bygge en Egholm-motorvej går i den helt forkerte retning.  I stedet er der brug for en radikalt anderledes måde at planlægge på, som tilgodeser klima, miljø og natur i Aalborg Kommune.

VI TAGER BØRNENES PARTI

I Enhedslisten mener vi, at vi skal tage børn og deres rettigheder alvorligt. Alle børn uanset alder har ret til at blive hørt og taget alvorligt i forhold til deres egen trivsel og beslutninger, som er indgribende i deres hverdag. Det kan f.eks. være i forhold til anbringelser, skolevalg og samvær. Vi skal også have en bedre forebyggende indsats, især på 0-6 årsområdet, så sårbare børn får bedre muligheder for at få et godt og trygt liv og en god skolegang.

Daginstitutionerne skal bidrage til at sikre alle børn en tryg start på livet, og det kræver, at børnene får mere og bedre voksenkontakt. Reelle minimumsnormeringer på den enkelte daginstitution skal komme børnene til gavn nu, og ikke når de nuværende børnehavebørn er begyndt i skole.

Der findes børn i dag, som vokser op i fattigdom. I familier, hvor der ikke er råd til vinterstøvler, til fødselsdagsgaver eller til fritidsaktiviteter. Det betyder at disse børn udelukkes fra fællesskabet allerede fra barndommen, og det kan sætte sig spor resten af livet. Enhedslisten vil sikre lige adgang til fritidsaktiviteter, og at ingen børn vokser op i fattigdom.

Børn i Aalborg har ret til en tryg barndom. Det betyder at ingen børn skal vokse op i fattigdom og at vi fra starten skal sikre bedre støtte til nye familier og reelle minimumsnormeringer i alle institutioner.

Rosalina Svane Schmidt, byrådskandidat

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her

 

 

LYT TIL BORGERNE FREMFOR INVESTORERNE

Vi prioriterer mennesker, natur, miljø og demokrati højere end hensynet til investorerne.

Per Clausen, byrådskandidat.

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her

Når der bygges i Aalborg, er det i alt for høj grad investorer og bygherrer, som beslutter hvad, der skal bygges. Borgerhøringerne bliver blot en korrektur til de planer, som allerede er lagt. I Enhedslisten vil vi give kommunens borgere mulighed for at være med helt fra starten i en helhedsorienteret og demokratisk byudvikling. Det skal gælde uanset, om der er tale om offentlige arealer, der sælges til private investorer, eller private arealer der bebygges.

Aalborg skal ikke kun være for de privilegerede få. Vi skal indrette og udvikle vores by på en måde, så der bliver plads til alle. Vi skal have flere gode og billige boliger, så alle uanset indkomstniveau har en mulighed for at få en bolig, hvor man ikke skal bekymre sig om hvorvidt der er råd til huslejen. Alle byens borgere skal føle sig velkomne i det offentlige rum, og overalt i kommunen skal vi have plads til legepladser, grønne områder og hyggelige oaser, hvor der også er plads til byens udsatte.

BILERNE BAGERST

Bedre plads til mennesker, cykler og kollektiv trafik. Mindre plads til bilerne.

I mange år har bilerne vundet kampen om pladsen i byen. Det betyder, at det mange steder er utrygt og decideret farligt at færdes til fods og på cykel. Når vi udvikler byen, skal de bløde trafikanter og den kollektive trafik have fortrinsret. Ingen skal tvinges over i en bil for at kunne komme frem eller føle sig sikker i trafikken.

På samme tid skal vi gentænke fremtidens transportløsninger. Klimaet kan ikke holde til, at vi øger privatbilismen i en uendelighed. I fremtiden skal transporten være meget mere solidarisk og kollektiv. Både for at gøre den tilgængelig for alle, og fordi det er et centralt værktøj hvis vi skal løse klimakrisen. Samtidig skal godstransporten flyttes fra lastbiler til langt mere klimavenlige transportformer som skib og tog.

I Enhedslisten vil vores førsteprioritet altid være de bløde trafikanter og den kollektive trafik. Af samme grund vil vi hellere være med til at finde penge til nye cykel- og gangbroer end motorveje over Limfjorden.

Klimaet skal opprioriteres i transportpolitikken. Vi kan ikke løse klimakrisen, hvis bilparken bare vokser. I stedet skal vi satse massivt på cyklisme, på moderne kollektiv trafik og på klimavenlig godstransport på skinner og skibe.

Lasse Olsen, byrådskandidat

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her

 

 

VI SKAL SIKRE ET MANGFOLDIGT KULTURLIV I VORES KOMMUNE

Alle skal have adgang til de kulturelle tilbud – og udøvende kunstnere skal have bedre vilkår.

Maria Asha Hjorth Boelsmand, byrådskandidat

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her

Et mangfoldigt kulturliv er med til at skabe et mangfoldigt byliv. Det er vigtigt, at Aalborgs kulturliv er for alle de mennesker, som bor i kommunen og at der bliver sikret lige adgang til kulturtilbud da kulturel dannelse bidrager til at skabe social lighed i vores samfund.

  • Kulturlivet skal være for alle, derfor skal der være en gratis åbningsdag om ugen på byens museer og kulturinstitutioner
  • Der skal oprettes flere lokale kulturhuse, med mulighed for kommunaldriftsstøtte, som understøtter foreningslivet rundt omkring i kommunen.
  • De kulturelle vækstlag i kommunen skal støttes med nem adgang til værksteder, øvelokaler, udstillingsmuligheder og scenetid. Der skal oprettes kommunale arbejdslegater samt være fokus på at skabe en god infrastruktur som f.eks. bandmangement, agenturer osv. som gør det nemmere at fastholde skabende og udøvende kunstnere i kommunen.

Download vores folder

Læs mere om de enkelte kandidater og deres præsentation her