Dybt problematisk at lokal løn ikke udmøntes i Aalborg Kommune

  • Det er dybt problematisk, hvis det er rigtigt, at Familie- og Socialforvaltningen i Aalborg Kommune har undladt at udmønte den lokale løn i 10 år (se bilag).
    Jeg har derfor bedt Rådmanden for området om en forklaring, udtaler Per Clausen, Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Det er oplagt, at Aalborg Kommune øjeblikkelig går i gang med at udmønte disse midler i samarbejde med de faglige organisationer og tillidsrepræsentanterne.
    Det er ikke rimeligt at finde pengene ved nedlæggelse af over 60 stillinger i Familie- og Socialforvaltningen, fortsætter Per Clausen.
  • Nedlæggelsen af et så stort antal stillinger strider efter min opfattelse med forudsætningerne for det netop indgåede budgetforlig. Enhedslisten vil derfor tage det op med de øvrige partier i budgetforligskredsen, slutter Per Clausen

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Bilag: