Enhedslisten skaffer penge til bedre velfærd og grøn omstilling i Aalborg Kommune

Enhedslisten skaffer penge til bedre velfærd og grøn omstilling i Aalborg Kommune

  • Vi fremlægger i dag vores ændringsforslag til budgettet i Aalborg Kommune offentligt, så alle har mulighed for at se og vurdere vores forslag. Med vores forslag ruller vi de foreslåede forringelser for udsatte børn og unge tilbage og sikrer mindre forbedringer på udvalgte områder – herunder ekstra midler til at føre Aalborg Byråds Klimaplan ud i livet.  Vi sikrer også penge til investeringer i cykelstier, bedre fremkommelighed for den kollektive trafik og opsætning af solceller på kommunale bygninger, udtaler Anna Aaen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Det finansieres ved målrettede besparelser og omprioriteringer samt ved øget betaling for parkering og byggetilladelser, som i dag er meget billig i Aalborg sammenlignet med andre store byer. Vi foreslår også, at man sætter skatten op med 0,1 procent fra 2024. Det svarer nogenlunde til det Aalborg Kommune kunne have fået tilladelse til i år, hvis vi havde søgt om mulighed for at sætte skatten op i år (blandt andet på grund af skattenedsættelsen i København). Så det burde kunne ske, uden at vi bliver ramt af sanktioner, udtaler Anna Aaen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Vi foreslår også, at Aalborg Kommune dropper opsparingen på 30 millioner om året til en motorvej hen over Egholm og at vi frigiver de 120 millioner, som allerede er opsparet til disse formål. Disse penge skal primært gå til at finansiere investeringer i cykelstier, bedre fremkommelighed for den kollektive trafik, opsætning af solceller på de kommunale tage og andre grønne initiativer, slutte Anna Aaen.

Se budgetforslaget: Enhedslistens ændringsforslag BUDGET 2023 (Klik og læs)

Yderligere kommentarer:
Anna Aaen
Tlf.: 30 24 72 66