Enhedslistens ændringsforslag – 2022 til 2025

  • Enhedslisten fremlægger her en række ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget 2022.

  • Vi flytter penge fra motorvejsbyggeri og andre veje til grøn omstilling og mere velfærd.

  • Vi prioriterer investeringer i bedre forhold for cyklister og den kollektive trafik i stedet for budgetforslaget prioritering af motorvejsbyggeri og plads til flere biler.

  • Enhedslisten prioriterer løsning af klimakrisen meget højt og derfor investerer vi i klimaløsninger, mindre forurening og mindre trængsel.

  • Vi flytter også penge fra eksterne konsulenter, ekstern kommunikation og erhvervsstøtte til at fjerne forringelser i specialundervisningen, bedre normeringer i daginstitutioner og DUS’er, forbedringer på handicapområdet med bedre støtte til mennesker med handicaps mulighed for at leve et selvstændigt liv samt fastholdelse af medarbejdere på ældre- og handicapområdet gennem initiativer, som tager udgangspunkt i disse medarbejderes ønsker.

  • Vores samlede krav og ønsker offentliggøres i dag – dagen efter det store borgermøde i Europahallen, mandag den 7. september. Vi har derfor fået alle relevante input.

  • Vi offentliggør vores krav og finansiering, så alle kan se os i kortene. Vi tror på åbenhed og gennemskuelighed i politik.

  Emne – område 2022 2023 2024 2025
01 Minimumsnormeringer indfases 10 7,2 0 0
02 Forbedringer af DUS normeringer 5 10 10 10
03 Specialundervisning (flere elever) 15 10 5 5
04 Fjernelse af besparelse på fritidscentre 1,5 1,5 1,5 1,5
05 Fjernelse af ekstraordinære takststigninger på DUS 2,7 2,7 2,7 2,7
06 Netværksrådgivning i børnesager 1,5 1,5 1,5 1,5
07 Bedre seksualundervisning med vægt på menneskesyn, mangfoldighed m.v. 0,5 0,5 0,5 0,5
08 Barselslegestuer 0,5 0,5 0,5
09 Bedre adgang til kultur for udsatte børn og familier (eventuelt Esbjerg-model) 2      2 2      2
10 Kultur i landdistrikterne 1 1 1 1
11 Mangfoldighedshus 0,3 0,3 0,3 0,3
12 Kulturhus i Vestbyen 0,3
13 Arbejdslegater til udøvende kunstnere 1 1 1 1
14 Klimaalliance 1 1 1 1
15 Grøn indkøbspolitik 0,5
16 Fremrykket grøn omstilling af kommunens drift 2 2 2 2
17 Mere natur og biodiversitet 0 2 0 2
18 Separatkloakering og medfinansieringsprojekter mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune 2 2 2 2
19 Klimatilpasset vandhåndtering 1 1 1 1
20 Lavbundsprojekter 0,7 0,7 0,7 0,7
21 Støtte til udfasning af fossile fyringsanlæg i forsamlingshuse 0,5 0,5
22 Seniorordninger og attraktive ansættelsesvilkår (øget medarbejderindflydelse på tilrettelæggelse og organisering af arbejdet 3 3 3 3
23 Udvikling af attraktive arbejdspladser på handicapområdet 2 2 2 2
24 Bedre aktivitetstilbud i botilbud og ledsagelse til uvisiterede aktiviteter 6 6 6 6
25 Forbedring af kollektiv trafik (f.eks. nord-syd Aalborg Øst) 3 3 3 3
26 Implementering af cykelhandlingsplan 15 15 15 15
27 Etablering af nyt togstop nord for Lindholm 0,5 10 10 10
28 Forbedring af atletikanlæg i Aalborg Øst (lys m.v.) 0,5 0,5
29 Skovrejsning 2 0 2 0
30 Almene boliger 10 20 20 10
31 i alt 89,5
32 Finansiering
33 Øget brugerbetaling ved byggesager 4 4 4 4
34 Øget bidrag fra erhvervslivet til renhold af Midtbyen 1 1 1 1
35 Besparelser på Aalborg Business 2 2 2 2
36 Besparelser på eksterne konsulenter (fordelt på forvaltningerne ud fra forbrug) 5 7,5 10 10
37 Reduktion i støtten til Musikkens Hus 4 4 4 4
38 Reduktion på udgifter til ekstern kommunikation 3 3 3 3
39 Udvidelse af Egnsplansvej udgår (eventuelt anden tilsvarende besparelse på vejanlæg eller vedligehold) 19 19
40 Kapacitetsforbedring på Indkildevej udgår (eventuel anden besparelse på vejanlæg eller vedligehold) 4 12,1
41 Opsparing til motorvej hen over Egholm opgives 30 30 30 30
42 Anvendelse af opsparede midler til motorvej hen over Egholm 25 25 20 20
43 Analyse vedrørende Egholm-forbindelse udgår 2
44 I alt 99,5