Udgifterne til Motorvejen vokser. Hvornår stopper det?

Hvad fandt byrådet ud af på sit møde den 23. oktober?

Transportministeren mener, at de 600 mio. kommunale kr. skal gå til selve opførelsen af Egholm-Motorvejen. Han mener også at Aalborg Kommunes tilskud skal pristalsreguleres. Det betyder en stigning i den kommunale udgift fra 600 mio. kr. til ca. 670 mio. kr. Det er byrådet ikke enig i.

Byrådet behandlede Enhedslistens, De Radikales og SF’s byrådsgrupper forslag om at byrådet skulle beslutte, at:

 • Byrådet opfordrer borgmesteren til at kontakte transportministeren med henblik på at gøre det klart over for ham, at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner kroner, som et flertal i byrådet har besluttet at afsætte til en medfinansiering af Egholm-motorvejen, også kan bruges til at finansiere i nødvendige kommunale investeringer i tilslutningsveje m.v. og at Aalborg Kommune mener, at de 600 millioner er et fast beløb, som ikke skal pristalsreguleres.
  • Læs hele forslaget fra de 3 byrådsgrupper her.

Borgmester, Lasse Jensen fremsatte følgende ændringsforslag:

 • Aalborg Byråd anmoder borgmesteren om at indlede en dialog med Transportministeren for at få fastlagt de endelige rammer for udmøntningen med afsæt i
  • at Aalborg Kommunes forudsætning har været og er, at de 600 mio. kr. er et fast beløb, der ikke skal pristalsreguleres.
  • at Aalborg Kommunes bidrag i videst muligt omfang skal sikre gennemførelse af anlægget på en måde, der sikrer relevant støjafgrænsning og en tilrettelæggelse, der mindsker behovet for yderligere kommunale følgeudgifter.

Ændringsforslaget blev godkendt af alle partier efter en længere debat og mange meningsudvekslinger.

 • Se eller gense Per Clausens første indlæg her.

 • Se alle partiers indlæg på denne video

Men her stopper det desværre ikke.

Den 24. oktober havde TV2-Nord et længere indlæg om emnet der stadig vokser i omfang. De skriver bl.a.

En aftale er en aftale – eller er den?

Årsagen til stridspunktet mellem kommune og regering er, at der ikke er en skriftlig aftale omkring Aalborg Kommunes bidrag til Limfjordsforbindelsen.

Ifølge kommunaldirektør Tommy Christiansen er det foregået mundtligt og via pressemeddelelser.

Adspurgt om, hvorfor man i Aalborg Kommune ikke har lavet en skriftlig aftale med staten, lyder svaret fra borgmester Lasse Frimand Jensen:

– Det er ikke sådan, at der har været dialog om kontrakter i forhold til staten om de her penge. Det er en tilkendegivelse, vi har lavet i kommunen. Og nu skal der jo også først vedtages en anlægslov.

 • Læs og hele indlægget og se interview med Borgmester Lasse Jensen og Rådmand Per Clausen på TV2-Nord her.
Stillbillede fra TV2-Nord optagelse. Interview, den 24.10.2023

TV2-Nord følger den 25. oktober op med endnu en spændende artikel af Søren Wormslev, Politisk analytiker, TV2 Nord

To tidligere, mangeårige transportordførere på Christiansborg undrer sig over, at nogen i byrådet i Aalborg kan tro, at de lovede 600 millioner kan bruges på afledte kommunale udgifter.

De sad med ved bordet, da der for alvor kom realiteter bag planerne om en ny Limfjordsforbindelse over Egholm.

Og de er ikke i tvivl, Kristian Pihl Lorentzen (V) og Kim Christiansen (DF): Projektet blev kun fremrykket, fordi Aalborg Kommune tilbød at bidrage med 600 millioner kroner, så statens udgifter til etableringen blev tilsvarende mindre.

– Der er slet, slet ingen tvivl om, at Aalborgs tilbud gik på at bidrage til den statslige del af vejanlægget og kun det, siger Kristian Pihl-Lorentzen, der efter 16 år som transportordfører forlod Folketinget ved sidste valg.

 • Læs hele Søren Worms artikel her.

Vi opdaterer løbende – vend tilbage til hjemmesiden, webmaster Torben Skovgaard