Pressemeddelelse: Enhedslisten fremlægger ændringsforslag for 581 mio. kr. til Aalborg Kommunes budget

Pressemeddelelse: Enhedslisten fremlægger ændringsforslag for 581 mio. kr. til Aalborg Kommunes budget

Eksterne konsulenter. BusinessAalborg. Politikernes vederlag. Disse er blot nogle af de områder, hvor Enhedslisten foreslår besparelser i sine ændringsforslag til Aalborg Kommunes budget forud for forhandlingerne onsdag.

Traditionen tro fremlægger Enhedslisten i Aalborg fremlægger alle partiets ændringsforslag. På grund af kommunens pressede økonomiske situation og de omfattende sparekataloger i budgetforslaget har opgaven i år været noget større end sædvanligt.

Gruppeforkvinde for Enhedslistens byrådsgruppe Anna Aaen udtaler:

  • Vi har vendt hver en krone i arbejdet med ændringsforslagene, og vi har fundet omprioriteringer i kommunens driftsbudget på mere end en halv milliard kroner over fire år, som vi vil målrette til at sikre velfærden for børn og unge, for udsatte, for ældre og for mennesker med handicap. Samtidig vil vi prioritere klima- og miljøindsatser, de kulturelle vækstlag, samt bedre forhold for cyklister og for den kollektive trafik.
  • For at få det hele til at gå op, er vi også nødsaget til at foreslå en lille skattestigning på 0,2 procentpoint. Statsministeren påstår, at man både kan sænke skatten og øge velfærden, men det er meget fjernt fra den virkelighed, som vi oplever i Aalborg Kommune. Vi ved, at en skattestigning rammer socialt skævt, men det rammer også socialt skævt, hvis et ungt menneske i krise mister muligheden for at tale med i psykolog hos Ungerådgivningen. En skattestigning skal derfor målrettes til at sikre velfærden. Vi foreslår derfor også at afsætte midler til at give folk med meget lave indkomster bedre muligheder for at få dækket enkeltydelser. For eksempel en dyr tandlægeregning, som man ikke har mulighed for at spare op til. På den måde kan vi kompensere dem med de laveste indkomster for skattestigningen, siger byrådsmedlem Lasse Olsen.
  • Man kan vel nærmest kalde det en ‘Enhedslisten Classic’, når vi endnu en gang foreslår, at kommunens årlige bidrag på 30 millioner kroner til en klima- og miljøskadelig Egholmmotorvej bliver droppet. Aalborg Kommune har Danmarks fjerdehøjeste ledighed, og det er tydeligt for enhver, at det var helt på månen, når motorvejspartierne påstod, at motorvejsopsparingen ville tjene sig selv ind på grund af højere beskæftigelse end i resten af landet. Motorvejsmillionerne koster velfærd, og motorvejspartierne skylder at svare på, om det er børnene eller de ældre, som skal rammes af nedskæringer for at betale for en motorvej, slutter Anna Aaen.

Den samlede oversigt over ændringsforslag er vedhæftet og kan desuden læses:

Enhedslistens ændringsforslag til Forslag til Budget 2024-2027