Åbent brev til borgmester og transportminister om Egholm forbindelse

Alternativet, Enhedslisten og SF i Aalborg er blevet enige om at opfordre borgmester Thomas Kastrup og Transportminister Bennye Engelbrecht til at sikre, at alle relevante muligheder inddrages i den nye VVM undersøgelse om etableringen af en 3. Limfjordsforbindelse.

Det sker på baggrund af de nye oplysninger, der er kommet frem omkring fejlagtige beregninger på konsekvenserne af etableringen af et tunnelrør som alternativ til en motorvej henover Egholm og de mange nye alternative løsninger på trængselsproblemerne omkring limfjordsrydsningen, som er fremlagt.

Set i lyset af at der er tale om en henvendelse fra alle de partier, som gennem et valgforbund var med til at sikre Socialdemokratiet flertal i Aalborg byråd ved sidste byrådsvalg, forventer vi en vis lydhørhed hos borgmesteren.

Kære Thomas Kastrup Larsen og Benny Engelbrecht

Beslutningen om, hvordan vi løser udfordringerne for den fjordkrydsende trafik i Aalborg –området på en miljø- og klimamæssig samt økonomisk bæredygtig måde, kræver en proces, hvor alle forhold og muligheder inddrages.

  • Behovet for at gennemføre en fornyet undersøgelse af konsekvenserne ved udbygningen af motorvej E 45 med et ekstra tunnelrør, underbygges af de nye beregninger, som trafikforskeren Anker Lohmann har fremlagt.
  • Behovet for at undersøge et alternativ uden en egentlig udbygning af vejkapaciteten underbygges af, at der i dag er langt flere konkrete forslag til forbedringer af mobiliteten uden en sådan udbygning, end der var, da den gamle VVM-undersøgelse fra 2011 blev udarbejdet.

Vi vil derfor opfordre jer til at sikre, at der udarbejdes en VVM undersøgelse, som også indeholder en inddragelse af disse alternativer til en motorvej hen over Egholm. Det er ikke mindst set i lyset af, at de ødelæggende konsekvenser for natur, miljø og klima blev undervurderet i den gamle VVM-undersøgelse, at der er en manglende trafikal effekt, og at det også derfor er nødvendigt at se på alternative løsninger.

Alternativet, Enhedslisten og SF i Aalborg.

Yderligere kommentarer:

Anne-Dorrit Harris, Alternativet
tlf. 21 60 86 78

Per Clausen, Enhedslisten
tlf. 31 67 50 08

Allan Norre Pedersen, SF
tlf. 23 27 21 81