Brug motorvejpenge til at sætte gang i den grønne omstilling og beskæftigelsen

  • Aalborg Kommune har de sidste to år afsat 30 millioner kroner (i alt 60 millioner kroner) til en kommunal medfinansiering af en motorvej hen over Egholm. Set i lyset af den krise vi står i foreslår Enhedslisten, at disse penge nu frigives og bruges til anlægsinvesteringer, som kan fremme den grønne omstilling og beskæftigelsen, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd..
  • Vi har brug for en massiv investering i flere og bedre cykelstier, samt bedre forhold for cyklister, bedre vilkår for den kollektive trafik. Vi kunne f.eks. nedsætte taksterne i Aalborg midlertidigt for hurtigt at få gang i denne efter corona-krisen. Vi kunne investere i støjdæmpende foranstaltninger i forhold til trafikstøjen og renoveringer af skoler og institutioner, fortsætter Per Clausen
  • Der er masser af uopfyldte behov i Aalborg, som kunne opfyldes – samtidig med at vi får gang i beskæftigelsen – hvis vi frigør de 60 millioner, som er afsat til en motorvej, som ikke er besluttet af staten endnu. En motorvej vi slet ikke ved, om vi nogensinde får, slutter Per Clausen

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08