Afgørelsen i Skatteankenævnet – god nyhed for den grønne omstilling!

Tirsdagens (05.09.17) afgørelse i Skatteankenævnet er rigtig gode nyheder for den grønne omstilling!

Hos Aalborg Varme udgør overskudsvarmen fra Portland op imod 20% af Aalborg kommunes varmeproduktion, og det giver ingen mening at opkræve afgifter for varme, der udnyttes til fjernvarme.

Det er varme, som ellers ville blive sendt ud i Fjorden eller gå til at fyre for fuglene, og det er varme, som vi skal blive endnu bedre til at udnytte, så vi kan få fortrænge fossilerne fra varmeproduktionen.

Det er vi allerede i fuld gang med i Aalborg, og yderligere overskudsvarme fra industrien spiller en central rolle i den strategi for omstilling af varmeproduktionen, som Byrådet vedtog i maj måned

Som Rådmand for området må jeg sige, at det er rigtig godt, at afgiftsstenen nu er ryddet af vejen.

Mere her