Fællesskab fungerer – særligt under kriser

Per Clausen

Fællesskab fungerer – særligt under kriser – 1. maj udtalelse fra Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd

Corona eller ej.
I Aalborg fortsætter vi vores arbejde for at bruge den kommunalt ejede havn og de kommunalt ejede forsyningsselskaber til at investere store beløb i den grønne omstilling af vores energiforsyning, produktion og transport. Hermed demonstrerer vi konkret, at fællesskab nytter.

Vi har sammen med de øvrige budgetforligspartier, i Aalborg Byråd, besluttet at investere op imod 500 millioner kr. til gavn for klimaet, arbejdsmiljøet og beskæftigelsen. Det er vi stolte af at have været med til.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de ansatte i Aalborg Kommune og andre steder, som har stået forrest i kampen for at bringe os igennem Corona-krisen. Vi har fået bekræftet, hvor vigtig jeres arbejde er for os alle.

Mange snakker om, at vi skal tilbage til det normale. Det skal vi ikke.

Vi skal med udgangspunkt i de erfaringer, vi gør i disse dage, skabe et mere lige, retfærdigt, demokratisk og grønt samfund.

Vi vil fortsat arbejde for konkrete forbedringer her og nu, men fastholder perspektivet om et lige, frit, demokratisk, miljø- og klimamæssigt bæredygtigt samfund – et socialistisk samfund.

Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd