Fælles skoleledelse på små skoler droppet – pressemeddelelse

  • Hvis vi mener det alvorligt, at vi udvikler Aalborg Kommune sammen, kan vi ikke fastholde en ændring af ledelsesstrukturen på de små skoler i Aalborg, som møder massiv modstand fra dem, som skal leve med disse forandringer. Som det ser ud nu, er det eneste rigtige derfor droppe forslaget, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
  • Jeg havde håbet på, at vi i en dialog med skolebestyrelserne kunne have nået frem til en model, som alle kunne leve med og derfor har vi da også løbende tilpasset modellen i forhold til de ønsker, som er kommet frem. Alligevel må vi i dag konstatere, at modstanden mod forslaget stadig er massiv. Derfor er tiden inde til at droppe forslaget om fælles skoleledelse på de små skoler og vende processen på hovedet, fortsætter Per Clausen.
  • Jeg er derfor glad for, at vi sætter gang i en åben proces, hvor medarbejdere, forældre, elever og borgerne i landsbyerne inddrages en diskussion af, hvordan vi udvikler og sikrer landsbyskolerne i fremtiden. Her skal snakkes både indhold, struktur, organisering og ledelse, siger Per Clausen.
  • I forhold til ressorceanvendelse i Aalborgs Skolevæsen vil Enhedslisten fortsat arbejde for, at der flyttes penge fra Skoleforvaltningen og skoleledelse til lærere og pædagoger. Derfor er vi glade for, at vi idag er blevet enige om at fordele besparelsen på ledelse med 1,5 millioner ude på skolerne og 0,5 millioner på Skoleforvaltningen, slutter Per Clausen.

Forligspartiernes beslutning:
Budgetforligspartierne har her til morgen afholdt møde om fællesledelse mellem store og små skoler i Aalborg Kommune.

Der har været meget kritik af beslutningen om at spare penge ved, at introducere fællesledelse mellem skolerne. Mange har også været bekymret for, at fællesledelse på skolerne reelt betød lukninger af de små skoler. Det vil forligspartierne gerne understrege aldrig har været tanken.

Budgetforligspartierne har lyttet til kritikken, og har derfor valgt at stoppe processen med at introducere tvungen fællesledelse mellem skolerne i Aalborg Kommune. Besparelsen der skal findes i 2021 på ledelse i skoleforvaltningen udmøntes således at der spares 1,5 mio. kr. på skoleledelse generelt som aftalt i skoleudvalget og 0,5 mio. kr. på ledelse i skoleforvaltningen.

Afslutningsvis, har budgetforligspartierne konstateret at der i processen om fællesskoleledelse har været mange konstruktive dialoger med skolerne om hvordan man kan styrke og udvikle kvaliteten på de små skoler. Den dialog vil budgetforligspartierne gerne fortsætte i den kommende tid, og er åbne over for konstruktive forslag til hvordan vi gennem godt samarbejde og fokus på kerneopgaven i folkeskolen kan styrke kvaliteten på folkeskolerne i Aalborg Kommune.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08