Vigtig diskussion om Aalborg Kommunes udvikling igangsat – Byrådsmøde den 23. november 2020

Vigtig diskussion om Aalborg Kommunes udvikling igangsat
Med vedtagelsen af at sende forslaget til “Fysisk Vision 2035” ud i offentlig for-debat, blev det første skridt tager – i en proces, som i løbet af 2021 skal føre frem til den nye Kommuneplan.

En sådan Kommuneplan giver den overordnede ramme for Aalborg Kommunes fysiske udvikling. Her har vi i dag en plan, som er over 10 år gammel og som der hele tiden dispenseres fra, så derfor har Enhedslisten i flere år arbejdet for, at vi skulle have en ny.

Du kan se og evt. downloade “Fysisk Vision 2035 her.

På byrådsmødet fremlagde Enhedslisten en lang række ændringsforslag, som du kan læse her.

Formålet med vores ændringsforslag er:

  • At sætte yderligere fokus på den grønne omstilling, biodiversitet og løsning af klimaudfordringerne.
  • At gøre op med den ensidige fokusering på udviklingen i den såkaldte vækstakse og i stedet satse på udviklingen af den ”gode by” med udgangspunkt i Midtbyen og de historiske bykvarterer i Aalborg og Nørresundby, samtidig med at vi understøtter udviklingen i de små byer, landsbyerne og landdistrikterne i Aalborg Kommune.

Vores ændringsforslag sendes nu ud sammen med selve forslaget til “Fysisk Vision 2035” ud i for-høring. Det er vi selvfølgelig meget glade for.

Hvis du ønsker kan du downloade vores forslag som PDF-fil her

Venstre, som ikke før byrådsmødet havde tilkendegivet nogen selvstændige synspunkter i denne sag, brugte debatten til at holde et længere indlæg om, hvor vigtigt det var at give biler adgang til Midtbyen. Set i lyset af, at vi under 1 time tidligere i enighed havde vedtaget en overordnet plan for den kollektive trafik i Aalborg, hvoraf det fremgik, at vi fremadrettet skulle have mindre bilkørsel og mere kollektiv trafik og cykling i Aalborg Kommune efterlod dette noget forvirring om, hvad Venstre i grunden mener.

Godkendelsen af den Kollektiv Trafikpolitik kan du læse her

Se debatterne om disse to punkter her

På møde blev også behandlet et forslag fra Enhedslisten om, at Familie- og Socialforvaltningen skulle undersøge mulighederne for at etablere et alkohol- og stoffrit alternativ til udsatte og/eller hjemløse borgere samt sikre en bedre opfølgning på regionens afrusningstilbud – også for funktionelt hjemløse.

Du kan læse Enhedslistens forslag her.

Der blev taget godt imod forslaget, som nu sendes videre til opfølgning i Familie- og Socialudvalget.

Se debatten her.

Per Clausen