Flere penge til Aalborg – men må vi bruge dem?

 • Thomas Kastrup Larsen er tilfreds med udligningsreformen, fordi den ifølge ham giver Aalborg Kommune 36 millioner ekstra om året.
  Det er dog ikke hele sandheden.
  Hvis man ser på de økonomiske konsekvenser for Aalborg Kommune i forhold til de forudsætninger, som har dannet udgangspunkt for budgetoverslagsårene i 2021-2024, ser tallene langt bedre ud, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Aftalen betyder, at det midlertidige finansieringstilskud på 199 millioner kroner gøres permanent og at Aalborg Kommune i 2021 og 2022 ekstraordinært får tilført 30 millioner året. I alt betyder det et løft i Aalborg Kommunes økonomi på 265 millioner kroner i årene 2021 og 2022 samt 235 millioner kroner i årene fremover i forhold til de forudsætninger, som er beskrevet i budgetoverslagsårene.
  Hermed afsluttes den mangeårige diskussion mellem Enhedslisten og borgmesteren om, hvorvidt det var forsvarligt at indregne finansieringstilskuddet i budgetoverslagsårene. Fremover sker det helt automatisk, fortsætter Per Clausen.
 • Så langt så godt. Problemet er, at nok har kommunerne samlet set fået flere penge ved udligningsreformen, men rammerne for, hvor mange penge kommunerne må bruge, er ikke sat op. Her gælder de gamle rammer stadig og budgetlovens sanktionsregime, gør det svært og dyrt at bryde disse rammer.
  Derfor bliver det helt afgørende for Aalborg Kommunes mulighed for at gennemføre et reelt velfærdsløft, at kommunerne i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger får mulighed for at bruge flere penge og at budgetlovens stramme styring af kommunernes økonomi lempes. Enhedslisten vil derfor sætte forstærket fokus på den problemstilling i de kommende måneder, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08