Markant indsats for grøn omstilling

Når der nu kan investeres 5 milliarder i udviklingen af grøn teknologi i Aalborg, skyldes det, at Aalborg Kommune har beholdt sit ejerskab af Aalborg Havn og udvidet sit ejerskab af forsyningsvirksomhederne til også at omfatte energiområdet.

Det er imidlertid ikke nok med kommunalt ejerskab.

Det er også helt afgørende for udviklingen, at Aalborg Kommune har besluttet at udøve et aktivt ejerskab og bruge disse kommunalt ejede selskaber til at fungere som en dynamo for den grønne omstilling.

Sammen med Aalborg Forsyning, Aalborg Havn og Aalborg Kommune udgør Aalborg Universitet kerne i et nyt samarbejde, som under navnet Green Hub skal sætte gang i den grønne omstilling og skabe nye arbejdspladser i Aalborg.

Enhedslistens rådmand og formand for Aalborg Energi har spillet en vigtig rolle i at få dette samarbejde op at køre og gennem vores medlemskab af Aalborg Havns bestyrelse, Reno Nords bestyrelse samt Aalborg Vand og Kloaks bestyrelse har vi været med til at skabe forudsætningerne for denne udvikling. Den kommunale overtagelse af Nordjyllandsværket skal også ses i dette lys.

Nogen har kaldt det vi ser i Aalborg for kommunekapitalisme. Under alle omstændigheder viser disse projekter, at vi i fællesskab kan være med til at skabe både grøn omstilling og arbejdspladser.

Per Clausen

Se video om Green Hub