Aalborg Kommune bør kræve budgetloven suspenderet i 2021

  • Udligningsreformen giver et økonomisk løft til Aalborg Kommune på 265 millioner kroner i 2021 og 2022. Dette løft bør bruges til at rette op på velfærden og at investere i grøn omstilling, klimaløsninger og øget beskæftigelse. Desværre kan de økonomiske rammer og sanktioner over for kommunerne, som er en konsekvens af budgetloven, forhindre disse investeringer i fremtiden, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Budgetloven betyder, at kommunerne samlet set ikke må bruge flere penge end før staten tilførte kommunerne flere penge i forbindelse med udligningsreformen. Derfor skal enhver forbedring i Aalborg modsvares af forringelser i andre kommune, hvis budgetloven ikke suspenderes i 2021 eller at sanktionerne overfor kommunerne i det mindste lempes, fortsætter Per Clausen.
  • Anlægsloftet og loftet over serviceudgifterne bør suspenderes i 2021 – eller kommunerne må i det mindste få mulighed for at overskride disse med samlet set op til 6 milliarder kroner. På den måde kan kommunerne også i 2021 bidrage positivt til at få gang i beskæftigelsen igen. Set i lyset af, at revisionen af budgetloven er udskudt til efteråret, giver det også mening at suspendere budgetloven og de økonomiske rammer i 2021, siger Per Clausen.
  • Enhedslisten opfordrer derfor borgmester Thomas Kastrup til at arbejde for en suspension af budgetloven i 2021. Det vil gøre mulighederne for en god aftale om et budget for 2021 langt bedre. I Enhedslisten vil vi aktivt medvirke til at få sat fokus på budgetlovens skadelige konsekvenser for kommunernes økonomi frem til økonomiforhandlingerne mellem regering og KL, som forventes afsluttet i starten af juni, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08