Sommerlejr 2017

Igen i år afholdes Enhedslistens årligt tilbagevendende Sommerlejr.

Der kommer til at være to spor i år, se under program.

Det ene spor tager udgangs i valget november til h.h.v. Kommunalbestyrelser og Regionsråd. Programmet for det er i det store og hele færdigt.

Vi er i gang med at udarbejde programmet for det andet spor. Det bliver noget mere bredt, hvor vi kommer langt omkring i verden.

Det fælles for de forskellige emner, at de vil blive set på ud fra begrebet grænser. Ikke kun geografiske, fysiske landegrænser, men i lige så høj grad ikke håndgribelige af slagsen.

Vi kan løfte sløret for nogle af de emner, vi arbejder på at få programmet:

  • Grænseløshedens kultur.
  • Klima/vækst.
  • Arbejdstid. Feminisme/kønspolitik.
  • Latinamerika. Brexit.
  • USA efter Obama, nu med Trump.
  • Palæstina/Israel.

Men meget mere herom om en måneds tid.

Lejren bliver i år holdt mellem Borremose Erhvervsefterskole, 5 km syd for Aars i Vesthimmerland i Uge 30: lørdag d. 22. til lørdag d. 29. juli.

Skolen er handicapegnet.

Læs meget mere her – og tilmeld dig