Beskyttelse af grundvand og ad “Nye fælles veje” på socialområdet

Beskyttelse af grundvandet

Byrådsmødet den 26. november stod i de enstemmige beslutningers tegn. Lidt overraskende blev to indsatsplaner for at beskytte grundvandet vedtaget enstemmigt.

Hvorup (1) og Hammerbakker – Tylstrup (2)

Dem plejer Venstre at stemme imod, fordi de prioriterer hensynet til landmændenes økonomiske interesser. Denne gang stemte de dog for og selv om de forsøgte at snakke uden om, at der var tale om en holdningsændring, kan vi da håbe på, at de også fremover vil støtte, at beskyttelsen af grundvandet er vigtigere end hensynet til landmændenes indtjening. Det tvivler jeg dog på.

Nye fælles veje – fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne

Herudover vedtog et enigt byråd også forslaget til “Nye fælles veje” på det specialiserede socialområde.

Ideen til denne strategi stammer fra budgetforhandlingerne i 2017 for 2018. Her var der store forventninger til, at denne strategi kunne give omfattende kommunale besparelser.

Det troede vi ikke på – og vi fik ret.

Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at strategien kan give besparelser her og nu. Heldigvis har man alligevel holdt fast i denne strategi og det synes, vi er godt.

Med fokus på at gøre borgerne så selvhjulpne, som muligt, sikre en tidlig indsats, styrke opfølgningen på indsatsen og en sammenhængende indsats på tværs af forvaltningerne, vil denne strategi forhåbentlig blive til gavn for borgerne. Nu skal den implementeres og så må vi se, hvordan det går.

Du kan se eller gense video hele byrådet eller et af punkterne her

Per Clausen