Det er ikke nyt, at der lægges op til besparelser på Aalborg Kommunes budgetter, men i år ser det rigtig svært ud.

Det er ikke nyt, at der lægges op til besparelser på Aalborg Kommunes budgetter, men i år ser det rigtig svært ud.

Der er lagt op til, at serviceudgifterne i 2026 skal være reduceret med 2,5 procent og det ser heller ikke ud til, at der bliver mulighed for at dække de ekstraudgifter, som følger af flere ældre, børn m.v. Hertil kommer, at der er store udfordringer med specialundervisning og det specialiserede socialområde. Løsningen af klimaudfordringerne kræver også investeringer i årene fremover.

I den situation er det efter vores opfattelse ikke tilstrækkeligt at gå i gang med at finde ud af, hvordan vi kan finde disse penge. Vi har brug for en bredere diskussion af, hvad der alternativt kan gøres. Her har vi brug for en bred dialog mellem fagforeninger, de kommunalt ansatte, grupper af borgere, som bruger den kommunale service, folkelige organisationer og bevægelser – ja alle som har en interesse i kvaliteten af Aalborg Kommunes ydelser.

 • Derfor indkalder vi til et offentligt møde
 • 20. april, klokken 19-21
 • Medborgerhusets Foredragssal

Vi håber, at du/ vil deltage og bidrage til denne vigtige diskussion.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Kort indledning om Aalborg Kommunes Økonomi
 3. Input til hvad der kan gøres
  1. Muligheden for at få flere penge ud af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen (herunder hvad vi kan gøre for at lægge pres på disse forhandlinger
  2. Alternative besparelser (kommunalt tilskud til Egholm-motorvejen m.v.)
  3. Skatteforhøjelser
 4. Runde med bud fra Fagforeninger, andre organisationer og andre med bud på, hvad vi kan gøre,
 5. Opsamling på mødet – og drøftelse af opfølgning
 6. Eventuelt

Vi håber på, at rigtig mange af jer vil deltage i dette møde og giver jeres bidrag til, hvordan vi kan sikre velfærden i Aalborg Kommune i de kommende år.

Med venlig hilsen

Per Clausen, rådmand for Klima og Miljø, Enhedslisten
Anna Aaen, gruppeforkvinde for Enhedslisten
Lasse Olsen, byrådsmedlem for Enhedslisten
Peter Larsen, gruppeformand for SF
Jane Østergaard, byrådsmedlem for SF