Enhedslisten støtter opprioritering af klima i Erhvervsstrategi

  • Det er helt afgørende, at udviklingen af erhvervslivet i Aalborg sker på en måde, som bidrager til at opfylde vores fælles målsætninger om reduktion i CO2 udslippet og herudover bidrager til den grønne omstilling. Derfor har Enhedslisten i hele processen arbejdet for at sikre klimaet og den grønne omstilling en central placering i Erhvervsstrategien, udtaler Per Clausen, Klima og Miljørådmand i Aalborg, Enhedslisten
  • Heldigvis er der sket klare forbedringer i forhold til det oprindelige forslag. Således er der sket en stærkere kobling til Verdensmålsstrategiens 4 politikområder og det siges klart, at det er forventningen, at i 2030 har erhvervslivet i Aalborg gennemgået en udvikling, så CO2 udslippet er reduceret i overensstemmelse med målsætningen i kommunens DK 2020 plan og Aalborg er et af de internationale centre for den grønne omstilling fortsætter Per Clausen.
  • Det sker konkret med henvisning til klimapartnerskaber i Klimaalliancen, kobling til DK 2020 Klimaplanens klimahandlinger og fokus kompetenceudvikling via det grønne rejsehold og etableringen af et bæredygtighedsakademi samt forstærket fokus på sikring af de rette kompetencer til den grønne omstilling gennem praksisfaglige uddannelser og opkvalificering af ikke-faglært og faglært arbejdskraft, siger Per Clausen
  • Så selv om vi ikke er i mål, giver denne strategi et fornuftigt afsæt for det fortsatte arbejde med det Handlingskatalog, som skal følge op på strategien, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08