Motorvej over Egholm endnu en gang – byrådsmødet den 28. januar

Den store sag på dagsordenen var behandlingen af Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022.

Erhvervsstrategien er præget af stor optimisme og nogen målsætninger for væksten i beskæftigelse og antallet af virksomheder, som set i lyset af de sidste to års udvikling, næppe er realistiske, men der er jo ikke i sig selv noget galt i at være ambitiøs og optimistisk og planen indeholder da også en række gode elementer. Man forsøger at tage udgangspunkt i FNs 17 verdensmål. Der er fokus på at opkvalificere arbejdsløse borgere i Aalborg, iværksætteri og bæredygtig erhvervsudvikling. Målsætningen er, at erhvervsudviklingen i Aalborg skal være med til at løse vores klima- og miljøudfordringer – ikke at forøge dem.

Desværre fastholder Erhvervsstrategien en motorvej hen over Egholm som den vigtigste investering i infrastruktur i Aalborg. Vi pegede i debatten på behovet for af flytte transport over på kollektiv trafik, cyklisme og gang. Vi skal have mere godstransport på skinner og over vand. Vi pegede også på en række løsninger, som ville reducere behovet for transport og på at en motorvej over Egholm ikke vil lette trafikpresset på østforbindelsen eller over Limfjordsbroen, men i stedet føre til øget biltrafik. Vi pegede på modsætningen mellem at tage udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og at tale om en bæredygtig udvikling, mens man investerer i øget biltrafik. Alt samme forgæves og det var kun os, der stemte for de ændringsforslag, vi havde fremsat.

Ændringsforslaget

Afsnit 2 om Infrastruktur, side 31, afsnit 2, står der i oplægget:

“”A 20-minute town” – sådan omtales Aalborg, fordi vi har kort vej til alt. Vi har havn og lufthavn tæt på centrum, vi har god kollektiv trafik, der styrkes markant med +Bussen, og vi arbejder målrettet videre på en 3. Limfjordsforbindelse.” (citat slut”)

I afsnittet udgår:og vi arbejder målrettet videre på en 3. Limfjordsforbindelse”. Erstattes meden række andre tiltag, som vil reducere trængslen og den negative påvirkning af miljø og klima”.

 1. pind (den om den 3. Limfjordsforbindelse) udgår og erstattes af nedenstående:
 • BRT buslinjen fra Vestbyen til Aalborg Universitetshospital færdiggøres
 • Der etableres en BRT buslinje fra Stigsborg/Vodskov til Svenstrup.
 • Etablering af nye stop på nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup.
 • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for flytte både menesker og gods fra asfalt til skinner.
 • En øget indsats for at flytte transport af gods over på vand.
 • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune går i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
 • Skabe bedre muligheder for hjemmearbejde
 • Understøttelse af mere samkørsel
 • Styrke delebilsordninger – blandt andet ved at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed for sådanne, når de ikke bruges af kommunen.
 • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg og indtil denne er etableret sikre gratis færgetransport her.
 • Investere i øget kapacitet i færgen mellem Hals og Egense og gøre anvendelsen af denne billigere.

Mere opmuntrende end diskussionen i byrådet var det, at over 50 borgere var mødt op i byrådssalen for at markere deres modstand mod en motorvej hen over Egholm. Det var rigtig dejligt at opleve denne opbakning til vores synspunkter. Under alle omstændigheder fortsætter kampen.

Du kan se behandlingen af punktet på denne video fra Byrådsmødet.

Klik for at læse: Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022