Overførsel af 85 millioner kroner fra 2019 til 2020 i Aalborg Kommune er unødvendig

  • Besparelser på op imod 85 millioner kroner, som skal opnås i løbet af tre måneder, vil få alvorlige konsekvenser for børn, ældre og mennesker med handicap samt de ansatte i Aalborg Kommune. Heldigvis kan de udfordringer Aalborg Kommune står overfor (overskridelse af servicerammen og et stort kasseforbrug) løses med langt mindre skadelige indgreb, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Medvirkende til presset på servicerammen er det, at byrådets øvrige partier ved budgetforligene for 2017 og 2019 flyttede opgaver for over 43 millioner kroner fra anlæg til service. Hvis vi flytter disse opgaver tilbage til service, har vi reduceret presset på servicerammen markant, uden at gennemføre besparelser, som rammer velfærden og medarbejderne, fortsætter Per Clausen.
  • Merforbruget i forhold til budgettet for 2019 skyldes primært, at dette budget var baseret på urealistiske forventninger til beskæftigelseseffekten af den såkaldte Aalborg Alliance. Enhedslisten foreslår derfor, at hensættelserne til en motorvej hen over Egholm suspenderes i 2019 og 2020. Herudover kan Aalborg Kommune tjene op imod 50 millioner kroner på at sælge parkeringshusene på Th. Sauersplads og ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter, siger Per Clausen.
  • Med udgangspunkt i denne model medvirker Enhedslisten gerne til at gennemføre yderligere tiltag, som kan skabe balance på Aalborg Kommunes budgetter og sikre, at vi ikke rammes af sanktioner på grund af overskridelser af servicerammen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08