Byrådsmøde den 19. oktober 2020

Sejr for støjplagede beboere
Det var en stor sejr for de borgere Aalborg Kommune, som plages af støj fra motorveje, da et enigt byråd vedtog Enhedslistens forslag om, at borgmesteren/byrådet skal rette en henvendelse til Transportministeren og Folketingets Transportudvalg med en opfordring til at prioritere bedre støjbeskyttelse i form af støjskærme og lavere hastigheder på motorvejene i Aalborg Kommune.

Vi havde oprindelig stillet forslaget i marts måned, hvor det blev henvist til By- og Landskabsudvalget. På baggrund af det materiale, som var udarbejdet her og flere henvendelser fra støjplagede borgere, genfremsatte vi nu forslaget i en tillempet form.

Forud for byrådsmødet var der kommet henvendelser fra 26 Samråd og andre borgergrupper med støtte til ønsket om, at byråd og borgmester skulle gå aktivt ind i sagen. Det har formentlig og været medvirkende til at skabe enighed i byrådet om denne vigtige sag.  

Kilde: Hvidbog – Støj fra trafik (forfattet af: Rambøll, Kræftens bekæmpelse, Delta og Silent City)

Reduktion i antallet af planlagte parkeringspladser på Aabo Plads
39 nye parkeringspladser på Aabo Plads er isoleret set i dårlig løsning. Set i lyset af alternativerne er det imidlertid en acceptabel løsning.

I budgetforliget for 2019 havde byrådets øvrige partier aftalt, at der skulle afsættes 20 millioner kroner til at lægge et ekstra dæk på parkeringshuset på Th. Sauersplads. Her stillede Enhedslisten et ændringsforslag til budgettet, hvor parkeringshuset blev solgt og man droppede at lægge et ekstra dæk på dette. Det ville ifølge vores daværende beregninger give Aalborg Kommunes økonomi et løft på 65 millioner kroner.

Af forskellige grunde skete der ikke noget i sagen og til budgetforhandlingerne for 2020 mødte Venstre op med krav om, at dækket nu skulle lægges på og at man derudover igen skulle åbne for parkering på Frederikstorv.

Venstre forlod sammen med De Konservative forhandlingerne og enden blev, at det ekstra dæk blev droppet, parkeringshuset sat til salg og at der blev afsat penge til en legeplads på Frederiks Torv, der hermed endegyldigt var beskyttet mod parkering. Prisen for dette var en aftale om, at der kunne etableres op til 160 parkeringspladser på Aabo Plads. Vi har lige siden arbejdet for at reducere antallet af parkeringspladser her.

Heldigvis viste der sig stor lokal modstand mod etableringen af parkeringspladser på Aabo Plads og derfor kunne vi i mandags lande et resultat, hvor antallet af parkeringspladser var reduceret til 39 og hvor tennisbane, petanque bane, skaterbane og legeplads var blevet sikret sammen med et mindre grønt område.

Se planen og beslutningen her

I den konkrete udmøntning af planen, arbejder vi for at inddrage beboerne så meget, som muligt og vi har blandt andet været med til at aftale, at der afsættes midler til at give legepladsen og området som helhed et løft.

Venstre og DF er meget utilfredse med, at antallet af parkeringspladser bliver reduceret så meget, som det er sket og stillede derfor forslag om, at vi skulle droppe salget af parkeringshuset og bygge et ekstra dæk på dette og som følge af dette droppe parkeringspladserne på Aabo Plads. Konkret ville det her og nu påføre Aalborg Kommune et tab på 60-70 millioner kroner, som de ikke anviste nogen finansiering af og derudover ville det øge antallet af parkeringspladser i Aalborg Midtby. Derfor stemte vi sammen med Socialdemokratiet og De Radikale imod dette forslag.

Se debatten her

Per Clausen


Bilag om støj: