Modstand mod nedlæggelse af hede i Koldkær breder sig

  • Det er godt at se, at både naboer og Danmarks Naturfredningsforening nu tilslutter sig Enhedslistens modstand mod at inddrage en tredjedel af hedearealet ved Koldkær for at give plads til flere sommerhuse. Byrådets beslutning om dette strider mod Aalborg Kommunes vedtagne biodiversitetsstrategi, hvor det ville være helt oplagt at gøre biodiversitet og bevarelse af økosystemer til en integreret del Aalborg Kommunes planlægning, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
  • Danmarks Naturfredningsforening påpeger også, at det hedeområde, som nu skal omdannes til sommerhuse, ikke på nogen måde kompenseres af det område, som er blevet omdannet fra sommerhusområde til intensivt landbrug ved Nørholm. Derfor håber jeg, at de andre partier i Aalborg Byråd nu indser, at disse planer må skrottes, fortsætter Per Clausen.
  • Set i lyset af at Aalborg Kommune har ambitioner om at være en foregangskommune på biodiversitetsområdet, synes jeg, det er pinligt, at Danmarks Naturfredningsforening har været nødt til at indbringe Aalborg Kommunes dispensation for fjernelse af hedeareal ved Koldkær Feriecenter for Fødevare- og Miljøklagenævnet, siger Per Clausen.
  • Der er absolut ingen vigtige samfundsmæssige argumenter for at inddrage dette hedeområde til at etablere flere sommerhuse. Derfor bør planerne droppes, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08


Danmarks Naturfredningsforening (gå til deres hjemmeside her)


Kommunale dokumenter


“Reklamer” for området – Aalborg Kommune


Sammensat billede. Koldkærs placering ved Limfjorden – Kattegat