Skuffende byrådsmøde den 24. september 2019

Byrådsmødet den 24. september indeholdt en række ærgerlige tilbageslag, men også enkelte vigtige positive resultater.

Ingen løsning på buschaufførernes dårlige arbejdsmiljø
Mest skuffende var det, at alle de andre partier afviste Enhedslistens forslag til, hvordan vi kunne sikre buschaufførerne ordentlige arbejdsvilkår med mulighed for både at overholde køreplanerne og holde de pauser, de er berettiget til.

Læs Enhedslistens forslag her.

  • Forslaget blev afvist med henvisning til, at det ville flytte ansvar fra busselskaberne til udbyderen (Aalborg Kommune) og risikerede at påføre Aalborg Kommune ekstra udgifter til den kollektive trafik. Vores modsvar var, at Aalborg Kommune, som udbyder, har et ansvar for at sikre medarbejderne ordentlige arbejdsvilkår.

Men se selv debatten her.

Besparelse og omstrukturering af tilbuddene til udsatte børn
Der blev også vedtaget en ny struktur for Aalborg Kommunes tilbud til de mest følelsesmæssigt og socialt udsatte børn. Dette tilbud samles nu under Skoleforvaltningen og der flyttes rundt på tilbuddene, som etableres i tilknytning til almene folkeskoler

Læs forslaget her.

For Enhedslisten har det været helt afgørende, at tilbuddene indrettes, så børnenes behov for afgrænsede miljøer og afskærmning blev sikret, at medarbejdere og forældre blev inddraget i den konkrete udformning af tilbuddene og at udviklingen følges tæt.

Alt det kom vi igennem med – og på den baggrund var vi indstillet på at stemme for.

Desværre var en forudsætning for omlægningen, at der fastholdes en besparelse på området på 3 millioner kroner og det kunne vi ikke acceptere og derfor endte vi med at stemme imod.

Se debatten her.

Gang i udviklingen i Stigsborg området
Med vedtagelsen af et kommunalplantillæg og en lokalplan for etape 1 på Stigsborg området, kommer der nu for alvor gang i udviklingen.

Læs planen her.

Vi stemte for, idet vi pegede på, at Stigsborgparken skal etableres, så den

  • øger biodiversiteten i området,
  • at bydelen planlægges med begrænset plads for biler,
  • at det er vigtigt at få styrket den kollektive trafik og etableret en cykel- og gangbro til Aalborg-siden,
  • at der satses på bæredygtigt byggeri med genanvendelse af byggematerialer og anvendelse af træ samt
  • at skoler og daginstitutioner skal planlægges sådan, at bilkørsel til disse begrænses mest muligt.

Se debatten her.

Byggeriet af ny materialgård kan nu gå i gang
Medarbejderne i Aalborg Kommune har længe efterlyst en ny Materialgård.

For 2 år siden fik vi planlægningen af en sådan med i budgettet. Sidste år blev der i forlængelse af dette afsat penge til bygningen af en sådan. På byrådsmødet mandag vedtog vi så den lokalplan, der gør opførelsen af denne mulig.

Læs forslaget her.

Se debatten her.

Ny arkitektur- og højhuspolitik
Vi har længe presset på for at få en ny højhuspolitik, da der konstant dispenseres for den eksisterende. Vi sikrede også, at den nye højhuspolitik kom i offentlig høring, inden den kunne vedtages. Det blev den så på dette møde.

Læs forslaget her.

Se debatten her.

I samme omgang blev der også vedtaget en ny arkitekturpolitik.

Læs den nye politik her.

Se debatten her:

Kommunen sikrer udlejning af el-løbehjul
Byrådsmødet vedtog også, at kommunen skal stille kommunal jord til rådighed for udlejning af el-løbehjul.

Læs forslaget her.

Enhedslisten har i folketinget modsat sig den nationale forsøgsordning, som har tilladt disse el-løbehjul. Det skete med henvisning til trafiksikkerhed samt de miljø- og klimamæssige udfordringer. Holdningen var og er, at el-løbehjul primært vil erstatte cykel og gang – og at det også er disse, som vil blive ramt negativt af el-løbehjulenes konsekvenser for trafiksikkerheden.

Aalborg Kommune har ingen mulighed for at forhindre, at el-løbehjul kommer til Aalborg. Vi valgte alligevel at stemme imod med henvisning til, at vi ikke mente, at Aalborg Kommune skulle understøtte udbredelsen af disse. Det samme gjorde DF, De Konservative og De Radikale.

Se debatten her.

Gruppeformand, Per Clausen