Dyr og dårlig forbindelse over Egholm må opgives

  • Den opdaterede VVM-undersøgelse bekræfter, at en motorvej hen over Egholm er en dyr og dårlig løsning på udfordringerne ved at krydse Limfjorden og derfor bør opgives. De miljø- og klimamæssige problemer ved forbindelsen er indlysende og de tidsmæssige gevinster for bilisterne meget små, udtaler Per Clausen, fungerende Miljø- og Energirådmand for Enhedslisten i Aalborg.
  • Vi ville få langt mere for pengene, hvis vi investerede i bedre kollektiv trafik, bedre skinnekapacitet i Vendsyssel, så vi kan få mere gods over på skinner og lyddæmpende foranstaltninger på E 45. Udfordringerne med de mange uheld ved Limfjordstunnelen kunne løses med mindre investeringer i en klogere afvikling af trafikken ved og i denne og ved at nedsætte hastigheden til 80 km. i timen, fortsætter Per Clausen.
  • Tiden er er løbet fra løsninger, som baserer sig på en fortsat vækst i biltrafikken og på at stadig mere gods transporteres på vejene. Vi skal bruge de penge, vi har til investeringer i infrastrukturen, som understøtter vores klimamålsætning – og ikke modarbejder denne. Hvad kunne vi ikke få af forbedringer i Aalborg Kommune for cyklister og den kollektive trafik, hvis vi investerede de 600 millioner kommunale kroner, som er afsat til en motorvej hen over Egholm, til dette, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08