Byrådsmødet den 28. maj

Kollektiv trafik, personalepolitik og højhuse ved Golfparken

Ved budgetforliget for 2018 lykkedes det ikke, at komme igennem med vores ønsker om penge til forbedringer af den kollektive trafik, udover det løft der skete i kommunens sydøstlige del. Det betyder, at kapaciteten på linjerne 2, 11, 14 og 15 er for lille i myldretiden. Det fører til forsinkelser til skade for passagererne og dårlige arbejdsvilkår for chaufførerne. For at rette op på dette besluttede byrådet at øge antallet af afgange på disse ruter i myldretiden. Disse forbedringer finansieres ved at reducere på servicebusserne.

Set i lyset af, at servicebusserne anvendes mindre og mindre og at alle bybusserne i dag er handicapvenlige, er dette en fornuftig prioritering, som vi valgte at støtte. Vi understregede, at det er vigtigt, at borgerne informeres om de alternativer, der er til servicelinjerne.

Vi benyttede også lejligheden til at pege på de udfordringer, der er i forhold til busdækning om morgenen og eftermiddag til Mou samt i forhold til Klarup/Gistrup når +bussen sættes ind, som blev fremhævet af samrådene i deres høringssvar.

Lokalplan og Kommuneplan for +bussen vedtog byrådet at sende i høring.

Vi understregede, at det er en bunden opgave, at sikre god fremkommelighed for denne og at hensynet til bilerne kom i anden række. Vi pegede også på, at selv om der selvfølgelig skal placeres mange boliger tæt på den kollektive trafik, så er der også grænser for, hvor tæt og højt der skal bygges. Det var der tilsyneladende bred tilslutning til, så må vi se, hvordan det går i praksis.

Venstre og De Konservative har tilsyneladende svært ved at acceptere, at +bussen skal flytte trafik fra bilerne til den kollektive trafik og at det derfor er naturligt at reducere antallet af parkeringspladser i det område, hvor den kører, men sådan bliver det. Vi understregede, at det er vigtigt, at man i den konkrete planlægning er lydhør over for de forslag og ideer som kommer fra beboerne i de enkelte områder af Aalborg.

Vi støttede den nye personalepolitik, som ledelse og medarbejdere i Aalborg Kommune er blevet enige om, men benyttede lejligheden til at fremhæve vigtigheden af at forsvare medarbejdernes ytringsfrihed. Både af hensyn til medarbejderne og fordi deres input er nødvendige i debatten om, hvordan vi kan udvikle den kommunale service og få kritisable forhold frem. Vi pegede også på nødvendigheden af at give medarbejderne større indflydelse og mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet.

Der har været stort debat om planerne om at bygge højhuse tæt på Golfparken i den såkaldte Parkby. Efter at det var lykkedes at tilpasse planerne, sådan at de negative skyggevirkninger for de nærliggende skoler er blevet reduceret meget og antallet af etagemeter var blevet skåret ned, fordi et højhus er taget helt ud af planen, endte vi med at acceptere planerne.

Per Clausen