Der skal skabes arbejdspladser i Aalborg

  • Venstre har helt ret i, at det går alt for dårligt med at skabe nye arbejdspladser i Aalborg og at virksomhederne slet ikke udnytter de muligheder, som uddannelsen af masser af unge i Aalborg, giver dem. Desværre har Venstre ingen forslag til, hvordan disse udfordringer kan løses. Det eneste, de kan finde på er en sammenlægning af to forvaltninger og en hårdere kurs over for de arbejdsløse. Det løser ingen problemer, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten.
  • Enhedslistens forslag er, at vi giver iværksætteri og etablering af nye medarbejderejede virksomheder en central placering i vores beskæftigelses- og erhvervspolitik og udnytter vores ejerskab af Aalborg Havn og forsyningsvirksomhederne til at understøtte denne udvikling. Herudover skal der mere fokus på at sikre et uddannelsesløft til de ufaglærte og korttidsuddannede, sådan at de kan forbedre deres mulighed for at få arbejde, fortsætter Per Clausen.
  • En anden udfordring er, at de sidste 15 års nedskæringspolitik har betydet et fald i antallet af offentligt ansatte i Aalborg Kommune. Med de ændrede refusionsregler har Aalborg Kommune imidlertid mulighed for at veksle udgifter til dagpenge til investeringer i arbejdspladser og bedre service for borgerne. Derfor foreslog Enhedslisten ved budgetforhandlingerne, at Aalborg Kommune afsatte 20 millioner til et forsøg med en sådan ordning. Det synes vi stadig ville være en god ide, siger Per Clausen.
  • På baggrund af LO’s gode og klare høringssvar, opfordrer vi også Beskæftigelsesforvaltningen til at indgå i et tæt samarbejde med a-kasserne og de faglige organisationer for at sikre, at de forskellige aktiveringsredskaber reelt medvirker til at øge beskæftigelsen og ikke misbruges af arbejdsgiverne til at erstatte lønnet arbejdskraft med gratis arbejdskraft, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08