Drop planerne om forringelse af personlige tillæg for økonomisk dårligt stillede

På mødet i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune den 21. januar, skal der behandles to forslag, som vil reducere mulighederne for at få personlige tillæg eller hjælp i særlige tilfælde for folkepensionister, førtidspensionister kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk dårligt stillede.

For folkepensionister og førtidspensionister, som er tildelt pension før 2003 nedsættes rådighedsbeløbet for enlige fra 6400 kroner til 5500 og for ægtepar fra 9700 til 8500. For andre førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk dårligt stillede nedsættes rådighedsbeløbet fra 4339 kroner om måneden til mellem 1500-4000 kroner afhængig af alder og ydelse. Også tillæggene for hjemmeboende børn reduceres.

Forvaltningen forventer, at der kan spares i alt 2 millioner kroner på disse forringelser. Forslagene er på dagsordenen som punkt 8 og 9.  Du kan se hele dagsordenen her.

Bilag til punkt 8 kan du læse her.  Og bilag 9 her.

  • Enhedslisten finder der urimeligt og uretfærdigt, hvis Aalborg Kommune forringer mulighederne for, at økonomisk dårligt stillede kan få hjælp til at dække udgifter i særlige tilfælde. Derfor opfordrer vi Beskæftigelsesudvalget til på sit møde den 21. januar at afvise forslagene om dette, udtaler Per Clausen, gruppeformand fir Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • I en situation hvor antallet af fattige vokser på grund af kontanthjælpsloft og andre fattigdomsydelser, vil det være helt urimeligt at gennemføre disse forringelser, som ensidigt rammer de økonomisk dårligst stillede borgere i vores kommune, siger Per Clausen.
  • Jeg er også overrasket over, at dette forslag dukker op nu. Da vi forhandlede budget for 2020, indgik besparelser på dette område slet ikke. Hvis de havde gjort det, ville vi naturligvis have krævet disse forringelser tager af bordet, slutter Per Clausen.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08