Vi har brug for en helt ny VVM-undersøgelse om en evt. kommende 3. limfjordsforbindelse

Nu sker det umådelig sjældent at jeg føler behov for at rose en Socialdemokratisk Transportminister. Derfor er det med at gribe muligheden når den byder sig.

Jeg synes det er klogt, fornuftigt og betimeligt, når Transportminister, Benny Engelbrecht, udtaler at en ny infrastrukturplan, herunder også en stillingtagen til en eventuel ny 3. limfjordsforbindelse, må afvente vedtagelse af en ny klimahandlingsplan og de sektormål for transportområdet der følger med.

For det er indlysende, at når med vedtager en helt nødvendig klimalov, med samtlige folketingets partier undtagen NB og LA, om en forpligtende 70% reduktion af klimagasser i 2030, så har det konsekvenser for hvordan vi fremover lever, forbruger og transporterer os.

Derfor må den naturlige rækkefølge være, at Folketinget vedtager en klimahandlingsplan, som sikrer vi er på rette vej frem mod de 70% reduktion i 2030. Med opstillede sektormål for f.eks. industri, landbrug og transport, så de forskellige sektorer hver især leverer deres del.

Det vil betyde at en fremtidig infrastrukturplan vil skulle leve op til de mål som partierne bag klimaloven har opstillet. Det går jeg ud fra alle forligspartier er enige om.

Derfor synes jeg det er en særdeles fornuftig melding fra transportministeren.

Næste helt naturlige skridt bør derfor være at få lavet en ny fuld VVM-redegørelse for alle løsninger for den fjordkrydsende trafik, herunder både en østlig, vestlig, 0+ og 0 løsning. Den tidligere VVM fra 2011 tager på ingen måde højde for klimapåvirkningerne og de dermed ændrede transportmønstre. En ny VVM, vil kunne indregne nye transportmønstre som følge af byudvikling, det nye Universitetshospital og klimabelastning for de forskellige løsninger. For det er helt afgørende at vi ikke bruger fortidens løsninger til fremtidens problemer.

Vi skal sikre at fremtidige investeringer i den nordjyske infrastruktur kommer flest mulige nordjyder til gavn – også de der bor i landdistrikter og de der ikke har adgang til egen bil. Samtidig med at det er en fremtidssikret løsning i forhold til de internationale aftaler vi har indgået, som Paris-aftalen, samt naturligvis de forlig der er indgået mellem et flertal af Folketingets partier, som Klimaloven.

Det skylder vi både nordjyderne og de fremtidige generationer.

Peder Hvelplund
MF Enhedslisten, Tagholmvej 139, Gl. Vennebjerg, ,9800 Hjørring

Sundhedsordfører
Ældreordfører
Psykiatriordfører
Indfødsretsordfører

Aktionsgruppen Egholm-Motorvejen Nej Tak holder støtte- og fødselsdagsfest

Egholm fra A – Z

Den 30. november 2019 blev Aktionsgruppen 1 år ??

Det fejrer vi den 6. februar klokken 16.00 – 24.00 – Klik på linket herunder og tilmeld dig gerne 🙂

Egholm historie er kendt tilbage til 1200 tallet, hvor øen første gang er omtalt i historien.

Hør om historien, hvad der er sket siden og hvad der kan ske i fremtiden.

5 spændende, levende oplæg og lidt vidensleg for børn og voksne om gæs og tudser.

Og rigtig god musik om aftenen – Økobandet fra København, Arne Wurgler og Jonas Froberg.

Restaurant Kronborg, Egholm sørger for god og lækker mad, der sammen med øl, vand, vin, kaffe, the m.v. kan købes til fornuftige støttepriser.

Læs mere og tilmeld dig her: