Styrk adgangen til kulturen 

  • Aalborg Kommune skal styrke folkeoplysningen, styrke den selvorganiserede kultur og særligt understøtte kunst, som overrasker og vækker menneskers nysgerrighed. Det er vigtig, at tage konkrete initiativer, som kan styrke alle borgeres adgang til kunst og kultur, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i forbindelse med, at Enhedslisten har indsendt et høringssvar til udkastet til Aalborg Kommunes Kulturpolitik.
  • Vi er ikke repræsenteret i Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune, men vil alligevel komme med vores input på dette tidlige tidspunkt. VI lægger megen vægt på, at der skabes bedre vilkår for de udøvende kunstnere og vækstlagene. Samtidig med at borgernes mulighed for kunstnerisk udfoldelse styrkes, siger Per Clausen.
  • For at sikre, at kulturinstitutionerne har skarpe profiler og leverer kultur af høj kvalitet, skal vi have fokus på at styrke kulturinstitutionernes daglige drift. Lokale kulturhuse og biblioteker spiller en stor rolle i forhold til at få spredt de kulturelle tilbud og oplevelser til hele kommunen og alle borgere. Derfor skal der investeres i disse i de kommende år, slutter Per Clausen.

Læs Enhedslistens høringssvar til Kulturpolitikken her.

Yderligere Kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08