Flere penge til lærere og pædagoger – færre til ledelse

  • Jeg er særligt glad for, at vi i dag i Skoleudvalget blev enige om, at vi vil sikre, at fælles ledelse ikke fører til besparelser på de berørte skoler ud over dem, der hænger sammen med de reducerede ledelsesopgaver og at vi derfor også vil se på ledelse i de større skoler i Aalborg for at finde besparelser på ledelse her.
    Dermed er det vigtigste formål for Enhedslisten – at flytte ressourcer fra ledelse til lærere og pædagoger – opfyldt, udtaler Per Clausen, Enhedslisten, medlem af skoleudvalget under Aalborg Byråd.
  • Det er også dejligt, at vi endnu en gang i enighed har tilkendegivet, at vi fastholder, at vi ønsker de eksisterende små skoler bevaret og at fælles ledelse ikke ændrer ved, at det er byrådet, som skal træffe beslutning, hvis der kommer forslag om at nedlægge nogen af disse, fortsætter Per Clausen
  • Vi undersøger nu grundigt, hvorvidt det bedste model for fælles ledelse er en model med fælles bestyrelse og dermed en formel sammenlægning af de to skoler, eller om det er med to selvstændige bestyrelser.
    Under alle omstændigheder skal forældre, medarbejdere og elever på skolerne sikres medbestemmelse i forhold til skolernes udvikling, siger Per Clausen.
  • I udvalget var der også enighed om at sikre, at skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalsamfundet.
    Vi er enige om, at skolerne her spiller en meget vigtig rolle – og det skal de også fremover, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08

Læs referatet fra mødet i dag, tirsdag den 21. april 2020.


Læs andre indlæg på hjemmesiden om emnet: