Egholm-Motorvejen vigtigere end alt andet

Det er en rigtig god ide at styrke samarbejdet mellem Aalborg Kommune og virksomhederne for at få flere arbejdsløse aalborgensere i arbejde og for at sikre virksomhederne arbejdskraft med de kvalifikationer, de har brug for.

Derfor havde Enhedslisten til byrådsmødet den 29. april stillet forslag om, at alle virksomheder i Aalborg Kommune skulle have adgang til dette samarbejde – uanset om de havde lyst til at støtte ideen om en 3. motorvej hen over Egholm eller ej.

Læs mere her

Borgmesterens svar var, at alle virksomheder, som henvendte sig til Jobcenteret kunne få denne mulighed, men at man ikke kunne vedtage vores forslag, fordi det ville ødelægge dynamikken i Aalborg Alliancen. Derfor får Aalborg Alliancen stadig mulighed for at reklamere med, at medlemskab af denne giver særlige fordele for virksomhederne.

De Radikale stemte for vores forslag. Alle andre stemte imod.

Men se selv debatten her.

IBIS charter om Aalborg som skattelyfri kommune
Enhedslistens andet forslag om at Aalborg Kommune skulle underskrive et IBIS charter om Aalborg som skattelyfri kommune blev udsat. Borgmesteren ville gerne have lov til at undersøge de praktiske konsekvenser af at underskrive dette charter. Det accepterede vi.

“Tryg Aalborg – en mere tryg kommune”
DF offensiv mod Aalborg Kommunes integrationspolitik DF benyttede sig at orienteringen om “Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” til at rette et frontalangreb på Aalborg Kommunes integrationspolitik (blandt andet på at Aalborg Kommune tilbyder flygtninge en varig bolig og ikke kun en midlertidig).

Læs mere her.

Dette mente DF ikke var i overensstemmelse med den udlændinge- og flygtningepolitik, som Socialdemokratiet støtter i folketinget og det kan de jo have ret i, selv om borgmesteren afvise dette synspunkt og hævdede, at der var en tæt sammenhæng her.

Vi gik ind i debatten med det synspunkt, at vi syntes, at det var godt, at vi i Aalborg holdt fast i at invitere alle, som kom til Aalborg med i et aktivt medborgerskab og at det var ærgerligt, at man ikke på landsplan i større udstrækning lod sig inspirere af erfaringerne fra Aalborg- også selv om der i Aalborg skete ting, vi ikke var enige i.

Se debatten her

Forringelser af den kollektive trafik vedtaget
Allerede ved indgåelsen af budgetforliget stod det klart, at der efterårets køreplan ville ske forringelser.

Nu var tiden så kommet til at vedtage disse forringelsers konkrete indhold.

Læs mere her.

De betyder, at antallet af busrejser falder med 10.000 på årsplan, at borgerne i Gistrup, Klarup, Svenstrup og Vadum får en dårligere service, at udviklingsmulighederne i disse byer forringes og at vi får mere bilkørsel. Det var alle selvfølgelig kede af, men de eneste, som ved budgetforhandlingerne havde fundet de 3,2 million, som skulle til for at fjerne forringelserne, var os.

De andre partier havde tydeligvis nemmere ved at finde 30 millioner kroner i 20 år til en motorvej hen over Egholm.

Se debatten her.

Tæt og højt byggeri vedtaget trods borgerprotester
Alle partier med undtagelse af Enhedslisten og De Konservative vedtog en lokalplan, som tillader højt og massivt byggeri på Nøhr Sørensens Vej.

Læs mere her.

I processen havde de andre partier givet en række indrømmelser og vi tilkendegav til sidst i By- og Landskabsudvalget, at vi ville stemme for planen, hvis man reducerede den maksimale højde til 3 i stedet for 4 etager, så ville man i langt større udstrækning have tilpasset byggeriet til det eksisterende i området. Det afviste Socialdemokratiet, Venstre og DF og i sidste instans stemte også De Radikale for planen.

Se debatten her.

Regnskab og overførsler
Regnskab og overførsler vedtaget uden debat Aalborg Kommunes regnskab og overførslerne fra 2018-2019 blev vedtaget uden nogen debat. disse sager indeholdt ikke noget, vi ikke havde hørt om og diskuteret tidligere.

Gruppeformand, Per Clausen