Enhedslisten vil ramme bredere end Tvind

Enhedslisten vil ramme bredere end Tvind

  • Enhedslisten er enig i, at DR har afsløret en række kritisable forhold ved Tvind og at det derfor er relevant at overveje at droppe anvendelsen af institutioner tilknyttet Tvind. Vi mener imidlertid, at sagen understreger behovet for en mere generel undersøgelse af, om Aalborg Kommune overholder krav om arbejdsklausuler, sociale klausuler og øvrige principper i vores indkøbspolitik, når vi anbringer børn og unge på institutioner, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten Aalborg Byråd.
  • Vi vil også gerne sikre os, at Aalborg Kommune kun benytter sig af institutioner med uddannet personale og at disse aflønnes og har arbejdsbetingelser, som svarer til overenskomsterne på området, fortsætter Per Clausen.
  • Vi opfordrer også til en undersøgelse af, om vores retningslinjer på dette område er tilstrækkelige, eller om vi har brug for en opstramning af reglerne eller en mere effektiv kontrol af, om de overholdes, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 3167-5008

Ændringsforslag til De Konservatives forslag vedrørende Tvind

  1. Byrådet opfordrer Familie- og Socialforvaltningen til at sikre sig, at de institutioner, man bruger til at anbringe børn og unge på, overholder Aalborg Kommunes arbejdsklausuler, sociale klausuler og indkøbspolitik.
  2. Byrådet opfordrer Familie- og Socialforvaltningen til udelukkende at benytte sig af institutioner med personale med relevante uddannelser ved anbringelse af børn og unge.
  3. Byrådet opfordrer Borgmesterens Forvaltning til på baggrund af afsløringerne af Tvind at vurderer om Aalborg Kommunes krav om arbejdsklausuler, sociale klausuler og Aalborg Kommunes indkøbspolitik er tilstrækkelige og hvad der kan gøres for at stramme op på disse regler.

Begrundelse:

Enhedslisten er enig i at Tvind benytter sig af en række tvivlsomme metoder. Det er imidlertid vores opfattelse, at de ikke er alene om dette og at det derfor ikke er rimeligt at indføre sanktioner mod denne virksomhed, som ikke rammer andre virksomheder, som benytter sig af de samme metoder. Derfor mener vi, at der skal gennemføres en gennemgang af samtlige institutioner, som Aalborg Kommune benytter sig af ved anbringelse af børn og unge for at undersøge, om de overholder Aalborg Kommunes arbejdsklausuler, sociale klausuler og indkøbspolitik. Vi vil også have undersøgt om sagen vedrørende Tvind kan give anledning til en skærpelse af de krav Aalborg Kommune skal stille til de virksomheder, som udfører opgaver for Aalborg Kommune.
Sagen giver også Enhedslisten anledning til at præcisere, at medarbejdere, som skal tage sig af børn og unge fra Aalborg, som anbringes på en institution skal have en relevant uddannelse.

Med venlig hilsen
Per Clausen
Gruppeformand for Enhedslisten