God og sikker åbning af skolerne i Aalborg

Vi havde, onsdag den 8. april, et godt møde i Skoleudvalget i Aalborg Kommune.

Vi arbejder på at få skolerne genåbnet så hurtigt, som muligt, men ingen skoler skal åbnes, før de er klar til det. Forældrene vil få besked om, hvordan det konkret kommer til at foregå på deres skole i løbet af påsken.

Vi anerkender, at genåbningen stiller store krav til skoler og medarbejdere og kræver et større antal medarbejdere, end vi plejer at have. Heldigvis har staten lovet at dække de ekstraomkostninger, det påfører kommunen.

Børn, som tilhører en risikogruppe, forventer vi ikke deltager i undervisningen. Andre børn, som forældrene vælger at beholde hjemme hjemme fra skole, vil blive registreret som lovligt fraværende.

Medarbejdere, som tilhører en risikogruppe, er ikke forpligtet til at møde op på skolen. I forhold til andre medarbejdere skal der tages hensyn til, om de i deres familie har nogen, som tilhører udsatte grupper eller af andre grunde er meget utrygge ved at møde op på arbejde, sådan at de fået mulighed for at arbejde hjemmefra.

Per Clausen, gruppeformand, Enhedslistens byrådsgruppe.