Kampen mod Egholm-motorvejen fortsætter

Kampen mod Egholm motorvejen fortsætter

  • Selv om en motorvej i Egholm-linjeføringen er en del af den infrastrukturaftale, som offentliggøres i dag klokken 10, fortsætter kampen mod denne – og den lange række af andre skadelige motorvejsprojekter, som er en del af aftalen. Derfor mødes repræsentanter for de partier og bevægelser i Aalborg, som er imod Egholm-forbindelsen i eftermiddag for at diskutere den videre kamp mod denne, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Egholm-motorvejen vil øge CO2 udslippet og påvirke klimaet negativt, udsætte flere borgere for sundhedsskadelig støj, ødelægge natur og rekreative områder, true grundvandet, forringe vandkvaliteten i åer og vandløb, forringe den visuelle oplevelse af landskabet og ødelægge Egholm som rekreativt område og turistdestination. Det kan vi ikke tillade. Derfor vil vi fortsætte modstanden mod dette projekt, fortsætter Per Clausen.
  • Reelt er forbindelsen ikke besluttet. Det bliver den først i forbindelse med vedtagelsen af en anlægslov. Derfor er der stadig mange muligheder for at forhindre den. Vi har før set, at aftalte projekter aldrig er blevet til noget. Det vil vi også arbejde benhårdt for sker her. Udover den lokale modstand mod Egholm forbindelsen, vil vi også deltage i en national kampagne mod alle de overflødige og skadelige motorvejsprojekter i denne aftale, siger Per Clausen.
  • Trods alt er det det godt, at Enhedslisten har sikret en række forbedringer af den kollektive trafik – herunder endnu en BRT-buslinje i Aalborg samt at der er afsat penge til Togfonden – og at en elektrificering af skinnenettet nord for Aalborg stadig er på banen, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:

Per Clausen

Tlf. 31675008