Egholm-motorvej sender milliard-regning til Aalborg Kommune

Egholm-motorvej sender milliard-regning til Aalborg Kommune

  • En forudsætning for aftalen om en motorvej hen over Egholm er, at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner. Da Aalborg Kommune indtil nu har kun lagt 90 millioner til side til dette formål, kræver det, at Aalborg Kommune inden udgangen af 2032 har fundet 510 millioner kroner mere.  Det betyder, at Aalborg Kommune de næste 10 år skal afsætte 50 millioner kroner om året til dette formål – i stedet for de 30 millioner kroner, som partierne bag Aalborg Alliancen har aftalt, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Hertil kommer udgifter til tilslutningsveje, omlægning af andre veje m.v. i forbindelse med etableringen af den nye motorvej. By- og Landskabsforvaltningen har indtil nu ikke ønsket at regne på dette, men det bliver de nødt til at gøre nu. Jeg forventer, at udgifterne til dette mindst vil løbe op i 500 millioner kroner, fortsætter Per Clausen.
  • Alt i alt risikerer vi, at Aalborg Kommune på sine budgetter de næste 10 år skal finde 100 millioner kroner om året til investeringer i den nye motorvej og afledte udgifter. Hvordan man vil gøre det, uden at det kommer til at ramme daginstitutioner, skoler, ældre og mennesker med handicap, har jeg svært ved at se. Hertil kommer behovet for investeringer i bedre forhold for cyklister og for den kollektive trafik, siger Per Clausen.
  • Konsekvenserne af aftalen om etablere en motorvej hen over Egholm, truer både direkte og indirekte den grønne omstilling og velfærden i Aalborg Kommune. Derfor er det helt naturligt, at diskussionen om denne kommer til at spille en vigtig rolle i forbindelse med efterårets kommunalvalg, slutter Per Clausen.