Nordjylland har brug for et alternativ til en motorvej hen over Egholm

 • Vi har ikke brug for mere, men mindre biltrafik, hvis vi skal løse de udfordringer vores klima og miljø står over for. Samtidig ser vi overalt i verden, hvordan nye motorveje og udvidelser af de eksisterende ikke løser trængselsproblemerne, men bare skaber mere bilkørsel og flere problemer.
  Derfor bør vi Nordjylland bruge den nye politiske situation til at sætte fokus på andre løsninger af trængselsudfordringerne i Nordjylland end en motorvej hen over Egholm, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
 • Det første kridt bør være at kræve en opdatering af den eksisterende VVM undersøgelse, hvor både Egholm-forbindelsen, et tredje tunnelrør og en model med massive forbedringer af den kollektive trafik, mere samkørsel, fleksible mødetider, langt bedre forhold for cyklister (herunder el-cykler), park and ride anlæg ved etablerede og nye stationer samt mere gods på skinner indgår, siger Per Clausen.
 • Det er helt afgørende, at vi i Nordjylland kommer på banen med andre forslag end den meget dyre og miljøskadelige forbindelse over Egholm. Ellers risikere vi, at alle statslige investeringer i infrastruktur går uden om Nordjylland.
  Hvis vi dropper motorvejen hen over Egholm vil det i øvrigt frigøre ca. 1 milliard kroner, som dette projekt samlet set ville koste Aalborg Kommune, til andre kommunale investeringer i infrastruktur, slutter Per Clausen

Enhedslistens forslag:

 • I forlængelse af etableringen af en BRT-bus linje fra Vestbyen til det nye universitetshospital tages der initiativ til etablering af en tilsvarende fra Vodskov til Svenstrup, som føres igennem det nye kvarter på Stigsborg.
 • Nye stoppesteder for nærbanen nord for Aalborg i Vestbjerg, Sulsted eller Tylstrup samt i Svenstrup Syd.
 • Etablering af flere vigespor på jernbanen i Vendsyssel, så der kan blive bedre mulighed for øge togdriften både for passagerer og gods.
 • Elektrificering helt til Hirtshals for at gøre det mere attraktivt at transportere transitgods på skinner.
 • Udbygning af Aalborg Havns samarbejde med andre havne i Danmark og i resten af Europa for at få mere gods på skinner.
 • Park and Ride systemer ved den nye jernbane til Aalborg Lufthavn, Lindholm Station, og ved en eller flere nye stationer både nord og syd for broen.
 • Park and Ride systemer ved BRT-buslinjernes endestationer og andre relevante steder.
 • En systematisk indsats for at sprede myldretidstrafikken. Aalborg Kommune og regionen kan gå i spidsen med fleksible mødetider og drøfte problemstillingen med de faglige organisationer og private virksomheder.
 • Give bedre muligheder for hjemmearbejde
 • Understøttelse af mere samkørsel og anvendelse af delebiler – blandt andet ved at stille Aalborg Kommunes biler til rådighed, når de ikke bruges af kommunen.
 • Etablere en broforbindelse for cykler og gående mellem Stigsborg og Aalborg. Indtil denne er etableret sikres gratis færgetransport her.
 • Bedre kapacitet på Hals – Egense forbindelsen

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08