Enhedslisten går til modstand mod planer om parkeringshus på Fjordmarken

  • Jeg håber da, der er tale om en agurkehistorie, men frygter det værste, når Rådmand Hans Henrik Henriksen bruger sommerferien til igen at foreslå et parkeringshus på Fjordmarken.
    Det er åbenbart ikke nok for Socialdemokratiet i Aalborg at ødelægge Egholm ved at bygge en motorvej hen over Egholm. De vil også ødelægge Fjordmarken ved at bygge et parkeringshus her, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Hvis byggeriet på Spritten kræver flere parkeringspladser, må de klare det på deres egen grund. De problemer skal ikke tørres af på resten af Vestbyen, som i forvejen er tæt bebygget og prisen for tiltrængt begrønning af andre områder i Vestbyen skal ikke betales i form af indskrænkninger af Fjordmarken, fortsætter Per Clausen.
  • Hans Henrik Henriksen lægger op til, at borgerne i Vestbyen kan få indflydelse på parkeringshusets udseende, men er åbenbart indstillet på at presse det igennem uanset hvad borgerne i Vestbyen måtte mene.
    Det står efter min opfattelse lodret i modsætning til den proces omkring borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for Vestbyen, som vi har aftalt og vil være direkte dræbende for denne proces, siger Per Clausen.
  • Jeg håber, at Socialdemokratiet i Aalborg besinder sig i denne sag og lytter til borgerne i Vestbyen. Vi har ikke brug for nye dramatiske forringelser i denne bydel hen over hovedet på borgerne i stil med, da et byrådsflertal lukkede biblioteket i Vestbyen hen over hovedet på borgerne, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08