Styrk beboerne i de udsatte boligområder i Aalborg

I dag er der der fest i både Aalborg Øst og i Løvvangen.

Beboerne i disse områder er med rette stolte af det løft, der er sket her i løbet af de seneste år.

Enhedslisten benytter lejligheden til at fremlægge de forslag til en forstærket indsats i de disse områder, som vi vil foreslå ved de kommende budgetforhandlinger i Aalborg Kommune.

  • Vi vil øge støtten til de foreninger, institutioner og mennesker, som arbejder for at skabe bedre rammer og vilkår for de mennesker, der bor i de udsatte boligkvarterer.
    • Derfor foreslår Enhedslisten, at der afsætte yderligere en million til den boligsociale indsats i Aalborg, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd
  • Vi vil kræve de foreslåede besparelser på støtten til tosprogede elever fjernes. Disse besparelser vil først og fremmest ramme skolerne og børnene i de udsatte boligområder. Vi ved, at modersmålundervisning er en sikker metode til at hæve børnenes sprogniveau – også på dansk.
    • Derfor vil i foreslå dette indført for alle tosprogede elever indtil 5. klasse, fortsætter Per Clausen.
  • Der skal afsætte flere penge til skoler og institutioner i udsatte boligområder.
    • Aalborg Kommune skal indføre et særligt tilskud til børn i udsatte boligområder, som går på efterskole, så dette bliver en mulighed for flere børn, siger Per Clausen.
  • Forslaget om at lukke bibliotekerne på Grønlandstorv og Løvvangen skal droppes.Der skal afsætte flere penge til kulturelle tilbud i disse områder – særligt til tilbud, der målrettes børn og unge. Budgettet i Aalborg skal bruges til at demonstrere, at vi i Aalborg vil en anden vej til integration og fællesskab, der fungerer, end den diskriminerende vej, som flertallet i folketinget har valgt og som nedbryder fællesskaberne og skaber dårligere rammer for integration, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer
Per Clausen
Tlf. 31 67 50 08