Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget 2017

Pressemeddelelse: Enhedslistens ønsker til Aalborg Kommunes budget 2017

  • Enhedslisten offentliggør nu sine ønsker til de kommende forhandlinger om Aalborg Kommunes budget. Vi foreslår, at der afsættes ca. 70 millioner kroner til at fjerne forringelser, give bedre støtte til fattige og udsatte borgere og familier, sikre den grønne omstilling, den kollektive trafik og udviklingen af Aalborg som en cykel-by. Der er tale om et ambitiøst forsøg på at ændre et nedskæringsbudget til et budget, hvor velfærden sikres og udvikles, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Forslagenene er fuldt ud finansieret og det har krævet en hård prioritering, hvor vi har taget penge fra asfalt og mursten og brugt dem på velfærd. Det betyder et lidt mindre ambitiøst anlægsbudget, men det mener vi er nødvendigt i denne økonomiske situation. På den måde lever vi også op til KLs ønske om, at kommunerne skal begrænse deres anlægsbudgetter og i stedet bruge penge på drift. Vi har også inddraget en række af medarbejdernes forslag til besparelser og lægger op til at spare ved at reducere bureaukrati, kontrol og registrering og overlade mere ansvar til medarbejderne, fortsætter Per Clausen.
  • Enhedslisten vil i de kommende forhandlinger lægge vægt på at få fjernet de alvorlige forringelser på skoleområdet, det sociale område og ældreområdet samtidig med at vi vil have prioriteret en særlig indsats over for de mennesker, som rammes særligt hårdt af regeringens asociale politik og den grønne omstilling, siger Per Clausen.
  • Forudsætningen for at vi kan komme igennem med dette er en aktiv indsats fra Aalborgs borgere, de grønne organisationer, de kommunalt ansatte og deres organisationer. Erfaringerne viser til gengæld, at så kan det godt lade sig gøre. Sidste år lykkedes det ved en fælles indsats at fjerne de forringelser, der lå i det oprindelige budget. I foråret sikrede et kommunalt oprør, at regeringens omprioriteringsbidrag blev rullet tilbage og i forlængelse af dette, har regerigen i forbindelse med sin 2025 plan opgivet ønsket om 0-vækst i den offentlige sektor. Disse erfaringer gør, at vi ser optimistisk på de kommende forhandlinger, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
tlf.: 3167-5008