Enhedslisten afviser forringelser på specialundervisning

Pressemeddelelse fra Enhedslisten v/ gruppeformand, Per Clausen

  • Jeg mener, at de forringelser, som Skoleudvalget i dag har besluttet, på specialundervisningen, vil få alvorlige konsekvenser for de børn, som omfattes af disse tilbud og for inklusionen i Aalborgs skoler. Derfor stemte jeg imod, udtaler Per Clausen, Enhedslistens medlem af Skoleudvalget i Aalborg Kommune.
  • Jeg erkender, at det øgede antal børn, som visiteres til specialundervisning, presser Skoleforvaltningens økonomi. Derfor foreslog jeg, at vi fandt 15 millioner på Skoleudvalgets område og bad om 15 millioner ekstra til området i skoleåret 2019/2020 fra byrådet. Det er efter min opfattelse en forudsætning for at finde en holdbar løsning, som ikke ødelægger den planlagte fornyelse af vores inklusionsindsats, fortsætter Per Clausen.
  • Desværre var de andre partier ikke interesserede i en sådan løsning. De insisterede på, at der skulle findes 30 millioner. Det fører til en række ødelæggende forringelser, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen
Tlf.: 31 67 50 08